เตรียมงานพัฒนาคูเมือง
วันที่ 10 ก.ค. 2566 เวลา 11.00 น.
นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมพัฒนาภูมิทัศน์คูเมือง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม และเนื่องในโอกาสครบรอบ 555 ปีเมืองนครราชสีมาและเป็นการแสดงออกออกถึงความจงรักภักดีการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและการสร้างความสามัคคี ตลอดจนเปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์โดยได้กำหนดจัดกิจกรรมพัฒนาภูมิทัศน์คูเมืองทำความสะอาดปลูกและตัดแต่งต้นไม้ พัฒนาแหล่งน้ำ ทาสี ตีเส้นจราจรซ่อมสร้างสิ่งสาธารณประโยชน์ ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 บริเวณคูเมือง ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา
ขอบคุณข้อมูล : ประชาสัมพันธ์เทศบาลนครนครราชสีมา

 

ข่าวประจำวันเทศบาลนครนครราชสีมาเตรียมงานพัฒนา ‘คูเมือง’