วันที่ 30 มิ.ย.66 เวลา 14.30 น.
นายชาตรี วงษ์วิบูลย์สิน รองนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา พร้อมด้วยรองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนักประปา ผู้อำนวยการส่วนช่างสุขาภิบาล และเจ้าหน้าที่สำนักช่าง เข้าพบ พลโทสวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 เรื่องโครงการก่อสร้างปรับปรุงฝายน้ำล้น(บุ่งตาหลั่ว) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำในบุ่งตาหลั่ว ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการ กองทัพภาคที่ 2
#Appkoratcity
#งานประชาสัมพันธ์
ขอบคุณข้อมูล : ประชาสัมพันธ์  เทศบาลนครนครราชสีมา
ข่าวประจำวันเทศบาลนครนครราชสีมาเข้าพบ พลโทสวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2เรื่องโครงการก่อสร้างปรับปรุงฝายน้ำล้น(บุ่งตาหลั่ว)