เทศบาลนครนครราชสีมา ประชุมติดตามการจัดซื้อ จัดจ้าง
วันที่ 20 มิ.ย. 66 เวลา 09.30 น.
นายทวีศักดิ์ พันธ์วิเศษศักดิ์ ปลัดเทศบาลนครนครราชสีมา ประธาน พร้อมด้วยรองปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่สำนักกองต่าง ๆ ร่วมประชุมติดตามการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา
ขอบคุณข้อมูล ประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครนครราชสีมา
ข่าวประจำวันเทศบาลนครนครราชสีมาประชุมติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง