การจัดงานแห่เทียนพรรษาประจำปี2566🕯️

วันที่ 5 ก.ค 66 เวลา 10.00 น.
นายชัชวาล วงศ์จร รองนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา พร้อมที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2566 ภายใต้ชื่องาน “แสงเทียนแห่งศรัทธา แห่เทียนพรรษาเมืองโคราช” Korat : The City of Candle Light วันที่ 1-4 สิงหาคม 2566 ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุนารี โดยมีนายวัชรพล โตมรศักดิ์ ประธานที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา เข้าร่วมประชุม ณ TK Square korat
ข่าวประจำวันเทศบาลนครนครราชสีมาประชุมการจัดงานแห่เทียนพรรษาประจำปี2566