เทศบาลกุดจิก จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี”

วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 ณ อาคารโดม สวนสาธารณะเทศบาลตำบลกุดจิก ดร.ภัทรพล บัญชาจารุรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลกุดจิก พร้อมคณะผู้บริหาร หน่วยงานราชการ ภาครัฐ เอกชน ได้ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยมี สจ.สมบัติ กาญจนวัฒนา รองเลขาธิการพรรคชาติพัฒนากล้า ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ

ดร.ภัทรพล กล่าวว่าการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ของเทศบาลตำบลกุดจิกในครั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กให้เด็กได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง โดยการแสดงออกอย่างถูกต้องเหมาะสม ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ ประกอบด้วย กิจกรรมการแสดงบนเวที, กิจกรรมลุ้นโชคบนเวที, ซุ้มกิจกรรมสำหรับเด็ก, กิจกรรมมอบของขวัญและของรางวัลให้กับเด็กที่มาร่วมงาน

“เราหวังว่าเด็กในวันนี้ คือ ผู้ใหญ่ในอนาคต ดังคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี”นายกฯ ภัทรพล กล่าว

ข่าวประจำวันเทศบาลกุดจิก จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี”