วันที่ 13 มีนาคม 2565 นายเทวัญ ลิปตพัลลภ หัวหน้าพรรคชาติพัฒนา และ ส.ส.วัชรพล โตมรศักดิ์ เลขาธิการพรรคชาติพัฒนา เดินทางร่วมงานเทศมหาชาติ วัดยางใหญ่ พร้อมกับให้กำลังใจกลุ่มสตรี โคราช ที่รำบวงสรวงถวายย่าโม ในปี 2565 ซึ่งเป็นงานประเพณีของ สตรีในจังหวัดนครราชสีมา อันสำนึกถึงพระคุณของวีระสตรี ท้าวสุรนารี ผู้ที่ช่วยกอบกู้บ้านเมือง ซึ่งในวันที่ 23 มีนาคม ของทุกปี จะเป็นวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี บรรดาสตรี ลูกหลานย่าโม จะตั้งใจมารำถวาย บริเวณ อนุสาวรีย์ และวัดศาลาลอย

ข่าวประจำวัน“เทวัญ” เป็นประธาน งานเทศมหาชาติ “วัดยางใหญ่” 2565