เทวัญ เปิดงาน Central Korat Music Contest สนันสนุนดนตรีเยาวชนโคราช

วันที่ 4 มี.ค. 66 เวลา 11.00 น. นายเทวัญ ลิปตพัลลภ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประกวดแข่งขันวงดนตรีสตริง การขับร้องเพลงลูกทุ่งประกอบหางเครื่อง Central Korat Music Contest กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยนักเรียนสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ สาขานาฏศิลป์และศิลปการแสดง และกลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) ร่วมกับศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราช เพื่อสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้มีเวทีการแสดงออก ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยพร้อมกับอนุรักษ์บทเพลงลูกทุ่งไทย
โดยมีนายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมงาน ณ เซ็นทรัลโคราช
ขอบคุณข้อมูล : งานประชาสัมพันธ์เทศบาลนครฯ:ภาพ/เรื่อง

ข่าวประจำวันเทวัญ เปิดงาน Central Korat Music Contest สนันสนุนดนตรีเยาวชนโคราช