วันที่ 12 ก.พ. 66 เวลา 14.30

นายเทวัญ ลิปตพัลลภ เลขาธิการพรรคชาติพัฒนากล้า ได้ร่วมงานพิธีบวงสรวงอัญเชิญพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระองค์เดิม) มาประดิษฐาน ณ อาคารรัฐสภา โดยภายในงานมี นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฏร เป็นประธานในพิธีฯ

ข่าวประจำวันเทวัญ ร่วมพิธีบวงสรวงอัญเชิญ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระองค์เดิม)อาคารรัฐสภา