“เทวัญ” ย้ำเยาวชน คือ กำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ

วันที่ 20 ก.ย.65 เวลา 10.00 น. นายเทวัญ ลิปตพัลภล อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดงานเยาวชนแห่งชาติ “ดนตรี เพื่อเด็ก เยาวชน” โดย
นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมงาน ณ เอ็มซีซี ฮอลล์ ชั้น 3 เดอะมอลล์โคราช

นายเทวัญ กล่าวว่า เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ 20 กันยายน 2565 นี้ ผมได้รับเกียรติเป็นประธานในกิจกรรม วันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดนครราชสีมา ณ ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ นครราชสีมา เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้สามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชน และพัฒนาประเทศได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งน้องๆ เยาวชนในโคราช มีความสามารถในด้านต่างๆ ไม่น้อย หากได้รับการส่งเสริมอย่างถูกต้อง เช่นด้านการศึกษา ทักษะ ความถนัดต่างๆเช่น ดนตรี กีฬา ฯลฯ เชื่อว่าน้องๆ สามารถพัฒนาต่อยอดอย่างมีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเมืองและประเทศได้ในอนาคต

ทั้งนี้ วันที่ 20 กันยายนของทุกปี องค์การสหประชาชาติได้ กำหนดให้เป็นวันเยาวชนสากล สำหรับประเทศไทย คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2528 กำหนดให้วันที่ 20 กันยายนของทุกปี เป็นวันเยาวชนแห่งชาติ โดยถือว่าเป็นวันที่เป็นสิริมงคลอย่างหนึ่ง เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์สองพระองค์ คือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 ซึ่งทั้งสองพระองค์ได้เสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติในขณะที่ยังทรงพระเยาว์ จึงถือได้ว่าเป็นวันสิริมงคลที่เยวชนควรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้าทั้งสองพระองค์ เยาวชนึงควรกระตือรือล้นในการพัฒนาตนเองและประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติเฉกเช่นยุวกษัตริย์ทั้งสองพระองค์

โดยเทศบาลนครนครราชสีมาจับมือสถาบันการศึกษา 12 สถาบัน จัดงานเพื่อเด็กและเยาวชน มอบโล่เกียรติคุณและประกาศเกียรติคุณ แก่เด็กและเยาวชนดีเด่น ประจาปี 2565 ประกอบด้วย
-การแสดงศิลปะป้องกันตัว มวยโคราช มวยมรดกไทยมรดกโลก
– การแสดง Cover dance วง Lamoon nee
-การแสดง Cover dance วง B – MAIDEN
– การแสดง Cover dance วง KZ- BoYZ
– การแสดง ดนตรี Youwachan Thai Hua jai Lukthung
– การแสดง ดนตรี Suranaree Band
– การแสดง ดนตรีร่วมสมัย “ วงยุบอีปูน “
– การแสดง มรรคไวโอลิน
– การแสดงรำมวยคาดเชือก กระบี่กระบอง ปี่ชวาสด
– กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Opening Talk And Workshop
– สร้างแรงบันดาลใจ การศึกษา ด้านดนตรี ศิลปะ กีฬา อาชีพ และเทคโนโลยี
1. เยาวชนกับการสร้างความเปลี่ยนแปลงทางด้านดนตรี
2. ประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่กิจกรรมเพื่อสังคมและการศึกษา
3. “Draw You boundary ขีดเส้นสร้างอิสระ : เรียนรู้ความต้องการของตนเอง
4. “ไขสมการเรียนรู้ผ่านการลงมือทา” อาชีพในวัยเรียน
5. “เขียนหาพ่องง” ฝึกการสื่อสารกับคนต่างวัย ผ่านการเขียนยังไงให้พ่อไม่งง แม่เข้าใจ
6. “เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้”
7. “ตั้งไข่ เล่นกีฬาอย่างไรให้เป็นอาชีพ”
8. “เป๊ะปังกับ Extream Sports”
9. “ดนตรีพื้นบ้านอีสาน ม่วนคักๆ

งานประชาสัมพันธ์เทศบาลนครฯ:เรื่อง/ภาพ

ข่าวประจำวัน“เทวัญ” ย้ำเยาวชน คือ กำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ