เทวัญ ประธานเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโคราช

วันที่ 6 มิ.ย. 67 เวลา 09.00 น. นายเทวัญ ลิปตพัลลภ ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ด้านร่างกายและจิตใจ ด้วยข้อปฏิบัติ 8 ประการ(ยา 8 ขนาน) เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ ได้รับความรู้ในการดูแลสุขภาพของตนเองอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยใช้ข้อปฏิบัติ 8 ประการ ซึ่งเป็นศาสตร์การดูแลสุขภาพ แบบผสมผสานประยุกต์จากหลัก 4 อ. อันได้แก่ อารมณ์ อาหาร ออกกำลังกาย และเอาพิษออก คิดค้นโดยคณะอาจารย์จากคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา โดยมี
นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมสุขภาพ และเจ้าหน้าที่สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมในพิธีดังกล่าว ณ โรงแรมโคราชโฮเต็ล

ข่าวประจำวันเทวัญ ประธานเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโคราช