เทวัญ ประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและกิจกรรมผู้สูงอายุ โคราช ประจำปี 2567

วันที่ 7 พ.ค. 67 เวลา 09.00 น. นายเทวัญ ลิปตพัลลภ ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งร่างกายและจิตใจ เพื่อให้สอดคล้องกับ แผนพัฒนาผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2566-พ.ศ.2580) ตามวิสัยทัศน์“ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตดี มีหลักประกันสุขภาพมั่นคง เป็นพลังพัฒนาสังคม” โดยมีนายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่ ร่วมเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2567 ณ โรงแรมโคราชโฮเต็ล

ข่าวประจำวันเทวัญ ประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและกิจกรรมผู้สูงอายุ โคราช ประจำปี 2567