เทวัญ ประธานเปิดงานปฐมนิเทศโครงการเสริมสร้างความรู้ สร้างสุขภาพ ผู้สูงอายุโคราช

วันที่ 31 ม.ค. 67 เวลา 13.30 น.
นายเทวัญ ลิปตพัลลภ ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี หัวหน้าพรรคชาติพัฒนากล้า เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศโครงการเสริมสร้างความรู้ สร้างสุขภาพ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลนครนครราชสีมา “นครหญิงกล้า สุขกาย สบายใจ รุ่นที่ 1 / 2567

โดยมี นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา พร้อมด้วยปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ร่วมกับมหาวิยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมเปิดงาน โคราช โฮเต็ล (ห้องทวีสิน)

โครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งทางร่างกายและจิตใจ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (2566-2580) ตามวิสัยทัศน์ “ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตดี มีหลักประกันมั่นคง เป็นพลังพัฒนาสังคม”
งานประชาสัมพันธ์เทศบาลนครนครราชสีมา:ภาพ/เรื่อง

ข่าวประจำวันเทวัญ ประธานเปิดงานปฐมนิเทศโครงการเสริมสร้างความรู้ สร้างสุขภาพ ผู้สูงอายุโคราช