เทวัญ ประธานเปิดการอบรมป้องกันควบคุมโรคติดต่อเรื่อง
เลือดสะอาด ปอดดี ตับมีสุขภาพ

วันที่ 28 พ.ค. 67 เวลา 09.00 น. นายเทวัญ ลิปตพัลลภ ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เรื่องเลือดสะอาด ปอดดี ตับมีสุขภาพ เพื่อพัฒนาศักยภาพ ส่งเสริมให้แกนนำสุขภาพ และภาคีเครือข่ายสามารถป้องกันตนเองไม่ให้ป่วยด้วยโรคติดต่อที่ป้องกันได้ รวมถึงมีความพร้อมในการเฝ้าระวังป้องกันและการสอบสวนโรค ควบคุมโรคติดต่อที่สำคัญอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพ โดยมี นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมสุขภาพ และเจ้าหน้าที่สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมในพิธี ณ โรงแรมโคราชโฮเต็ล จังหวัดนครราชสีมา

ข่าวประจำวันเทวัญ ประธานเปิดการอบรมป้องกันควบคุมโรคติดต่อเรื่องเลือดสะอาด ปอดดี ตับมีสุขภาพ