เทวัญ ประธานเปิดการอบรมสร้างการรับรู้เรื่องพิษภัยของกระท่อมในเขตเทศบาลโคราช

วันที่ 2 เม.ย. 67 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมโคราชโฮเต็ล นายเทวัญ ลิปตพัลลภ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้เรื่องพิษภัยของกระท่อมในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา โดยมี นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการส่วน และเจ้าหน้าที่สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้เรื่องพิษภัยของกระท่อมในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา เพื่อให้แกนนำชุมชนและประชาชนได้รับรู้และเข้าใจถึงพระราชบัญญัติพืชกระท่อมรวมทั้งโทษจากการใช้กระท่อมที่ไม่เหมาะสม เพื่อที่จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเฝ้าระวังและจัดการสุขภาพภาคประชาชนในชุมชนต่อไป

ข่าวประจำวันเทวัญ ประธานเปิดการอบรมสร้างการรับรู้เรื่องพิษภัยของกระท่อมในเขตเทศบาลโคราช