เทวัญ ประธานพิธีอัญเชิญและแลกเงินขวัญถุงพระราชทาน กองทุนแม่ของแผ่นดิน ชุมชนเบญจรงค์สามัคคี

วันที่ 20 ต.ค.66 เวลา 09.30 น.
นายเทวัญ ลิปตพัลลภ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีอัญเชิญและแลกเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ชุมชนเบญจรงค์สามัคคี ประจำปี 2566 เพื่อนำเงินไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
โดยมี นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ร่วมพิธี ณ ชุมชนเบญจรงค์สามัคคี

ขอบคุณ งานประชาสัมพันธ์เทศบาลนครนครราชสีมา :ภาพ/เรื่อง

ข่าวประจำวันเทวัญ ประธานงานวันแม่แห่งชาติและวันสตรีสากล ประจำปี 2566