เทวัญ ชู ”โคราชโนมิกส์”สร้างเศรษฐกิจยุคทองโคราช สู้ศึกเลือกตั้ง 66

นายเทวัญ ลิปตพัลลภ เลขาธิการพรรคชาติพัฒนากล้า ผู้สมัคร ส.ส.เขตเลือกตั้งที่ 1 หมายเลข 5 แสดงวิสัยทัศน์ดีเบต เวทีสัญจร 4 ภาค เจาะสมรภูมิเดือดทั่วไทย “ศึกช้างชนช้าง ที่โคราช” ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จัดโดยสถานีโทรทัศน์ช่อง One 31 ว่าพรรคชาติพัฒนากล้า ชูนโยบาย “โคราชโนมิกส์”สร้างเศรษฐกิจยุคทองของโคราช ภายใต้ยุทธศาสตร์ “งานดี มีเงิน ของไม่แพง” ซึ่งจะแก้ปัญหาของแพงด้วยการรื้ื้อโครงสร้างน้ำมัน เปลี่ยนวิธีการคำนวณราคาน้ำมันสำเร็จหน้าโรงกลั่น ใช้สูตรผลิตราคาขายต้นทุนจริง + ค่าการกลั่นตามที่เหมาะสม เพื่อให้ราคาน้ำมันสำเร็จรูปเป็นไปตามกลไกตลาด ส่งผลให้ประชาชนมีโอกาสใช้น้ำมันราคาถูกลงจากการแข่งขันของโรงกลั่น ลดค่าครองชีพ สินค้าราคาถูกลง
และสร้างการคมนาคมที่ทันสมัย โดยจะเร่งรัดด้านคมนาคมให้เปิดมอเตอร์เวย์บางปะอิน-นครราชสีมา ในปีนี้ เพื่อนำนักท่องเที่ยวเข้ามาโคราช และขยายมอเตอร์เวย์ ทั่วทิศ ทั่วไป 2,000 กม.,ยกเลิกแบล็กลิสต์บูโร รื้อโครงสร้างระบบสินเชื่อ พัฒนาระบบการประเมินความน่าเชื่อถือของลูกหนี้โดยใช้ระบบเครดิตสกอร์ คือ การให้เป็นคะแนน ไม่ใช่หนี้เสีย อย่างก็เหมารวมทั้งหมด เพื่อสร้างความเป็นธรรมและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสินเชื่อผู้กู้ได้รับเงินตามความสามารถในการชำระหนี้

นายเทวัญ ย้ำว่าด้านการท่องเที่ยว เราจะสร้างโคราช สร้างอีสานให้เป็นเมืองท่องเที่ยวอินเตอร์ วันนี้คนโคราชต้องภาคภูมิใจว่าโคราชกําลังจะได้รับการประกาศให้มีอุทยานธรณีโลก แล้วโคราชจะเป็นจังหวัดเดียวในโลก ที่มี 3 ยูเนสโกรับรอง คือ 1.มรดกโลกที่เขาใหญ่ 2.เขตพื้นที่สงวนชีวมณฑลสะแกราช 3.อุทยานธรณีโลกที่คุมพื้นที่ 5 อําเภอเมืองสีคิ้ว ขามทะเลสอ สูงเนิน เฉลิมพระเกียรติ นี่คือ ความยิ่งใหญ่เป็นจังหวัดเดียวที่อยู่ในสามจังหวัดของทุกประเทศทั่วโลกที่มีสามมงกุฎของยูเนสโก ซึ่งอันนี้เชื่อมโยง 5 อําเภอของอุทยานธรณีโลก กับหนึ่งอําเภอที่เขาใหญ่ ของมรดกโลก และหนึ่งอําเภอที่วังน้ําเขียว เราจะสร้างเป็นถนนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เรียกว่า ถนนยูเนสโก นี่คือความยิ่งใหญ่ของการที่จะส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้มาเที่ยวที่โคราช ให้มาเที่ยวที่อีสานเยอะๆ ก็จะสร้างเศรษฐกิจ โอทอป พ่อค้า แม่ค้า เศรษฐกิจ รากหญ้า ก็จะเข้มแข็ง
นอกจากนี้ พรรคมีนโยบายอีสานเป็นเมืองป้อนอาหารให้กับโลก ด้วยการช่วยเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปลดล็อกกฎหมายการแปรรูปผลิตทางการเกษตร เพิ่มโอกาสและสนับสนุนช่องการขายสุราท้องถิ่น เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
สุดท้าย โคราชเมืองน้ำไม่ท่วม น้ำไม่แล้ง น้ำประปาเพียงพอ ผลักดันนโยบายปรับปรุงลำตะคอง ที่เป็นเส้นเลือดสำคัญในการระบายน้ำ พัฒนาแก้มลิงตามลำน้ำ เพื่อกักเก็บน้ำในหน้าฝนไว้ใช้ในหน้าแล้ง ปรับปรุงระบบการผลิตที่โรงกรองน้ำให้สามารถผลิตได้มากขึ้น

ข่าวประจำวันเทวัญ ชู ”โคราชโนมิกส์”สร้างเศรษฐกิจยุคทองโคราช สู้ศึกเลือกตั้ง 66