เทวัญ”ร่วมยินดี “อุตตม’ ขึ้นแท่น
“หน.สร้างอนาคตไทย”

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 20 เมษายน ที่ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี นายเทวัญ ลิปตพัลลภ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี หัวหน้าพรรคชาติพัฒนา ร่วมแสดงความยินดีกับ นายอุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรคพรรคสร้างอนาคตไทย นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เป็นเลขาธิการพรรค
ในโอกาสที่พรรคสร้างอนาคตไทย จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี พรรคสร้างอนาคตไทย ครั้งที่ 1/2565

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พรรคสร้างอนาคตไทย ใช้โลโก้พรรคเป็นรูปหัวใจบวกลูกศร หัวใจ สื่อถึงความหวัง ความปรารถนา ความศรัทธาของคนในประเทศ ส่วนลูกศร คือ ความก้าวหน้าของประเทศ การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม เดินหน้าไปอย่างมั่นคง มีเสถียรภาพและเป็นประชาธิปไตย โดยใช้สีน้ำเงิน-เขียว เป็นสีประจำพรรค สีน้ำเงิน สื่อถึง ความมั่นคง หนักแน่นศรัทธา น่าเชื่อถือ เป็นเอกภาพ สีเขียว สื่อถึง ธรรมชาติ ความปลอดภัย ความอุดมสมบูรณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ พร้อมกับชูนโยบาย 5 สร้าง ได้แก่ 1.สร้างเศรษฐกิจฐานราก 2.สร้างภาคเศรษฐกิจใหม่ 3.สร้างสังคมที่เกื้อกูล 4.สร้างคนและวิทยากรเพื่อก้าวสู่สังคมโลก 5.สร้างการเมืองที่สร้างสรรค์

ในที่ประชุมได้รายงานการดำเนินกิจการของพรรคในรอบปี 2564 รายงานงบการเงินในรอบปี 2564 และแก้ไขข้อบังคับพรรค ปี 2564 ทั้งฉบับ และเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคสร้างอนาคตไทยชุดใหม่ จำนวน 16 คน ได้แก่ 1.นายอุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรค 2.นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขาธิการพรรค 3.นายสันติ กีระนันทน์ รองหัวหน้า และเหรัญญิกพรรค 4.นายนิทัศน์ ประทักษ์ใจ เป็นนายทะเบียนพรรค
รองหัวหน้าพรรค ได้แก่ 5.นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ 6.นายสุพล ฟองงาม 7.นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ 8.นายวิเชียร ชวลิต และผู้อำนวยการพรรค 9.นายนริศ เชยกลิ่น 10.นายวัชระ กรรณิการ์ รองเลขาธิการพรรค ส่วนกรรมการบริหาร 11.นายรักษ์พงษ์ เซ่งเจริญ 12.นายวิรัช วิฑูรย์เธียร 13.นายโอฬาร วีระนันท์ 14.นายอิธวัฒน์ พิทักษ์คุมพล 15.นางทิพย์พาพร ตันติสุนทร และ 16 น.ส.โชนรังสี เฉลิมชัยกิจ

ข่าวประจำวันเทวัญ”ร่วมยินดี “อุตตม’ ขึ้นแท่น “หน.สร้างอนาคตไทย”