“เทวัญ”มอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขัน นครราชสีมา

วันที่ 19 ธันวาคม 2564 เวลา 10.30 น. ณ ห้องจอมพลแกรนด์ โรงแรม โคราช โฮเต็ล นายเทวัญ ลิปตพัลลภ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขัน นครราชสีมา

นายเทวัญ กล่าวแสดงความยินดีกับบัณฑิตจบใหม่ จากวิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์นครราชสีมาทุกท่าน และขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในทุกๆ ด้าน

ทั้งนี้ วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา เป็นโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2535 ตั้งอยู่เลขที่ 77/1 หมู่ 4 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา มีเนื้อที่ ประมาณ 39.5 ไร่ เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทั้งภาคปกติและสมทบ

ข่าวประจำวัน“เทวัญ”มอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขัน นครราชสีมา