“เทวัญ”ประธานงานประดิษฐ์รูปหล่อหลวงปู่ใหญ่ โคราช

วันที่ 9 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 น.นายเทวัญ ลิปตพัลลภ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี หัวหน้าพรรคชาติพัฒนากล้า ร่วมเป็นประธานในงานพิธีบำเพ็ญกุศล วันบูรพาจารย์ วันคล้ายวันมรณภาพ
และประดิษฐ์รูปเหมือนหลวงปู่ใหญ่พระสาสนโสภณ (โกศล สิรินฺธโร) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค8(ธรรมยุต) อดีตเจ้าอาวาสวัดสุทธจินดาณ ศาลาการเปรียญ วัดสุทธจินดา

ข่าวประจำวัน“เทวัญ”ประธานงานประดิษฐ์รูปหล่อหลวงปู่ใหญ่ โคราช