“วุฒิสาร” เชิญ กกต.ถกหลักเกณฑ์ทำประชามติเพื่อแก้ รธน. ชงช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มความสะดวก พร้อมหารือพ่วง ลต.ท้องถิ่นปีหน้าได้หรือไม่

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 8 พฤศจิกายน ที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) ทำเนียบรัฐบาล นายวุฒิสาร ตันไชย ให้สัมภาษณ์ก่อนเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางในการทำประชามติฯ ว่าในวันเดียวกันนี้มีการเชิญผู้แทนจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มาร่วมหารือเรื่องขั้นตอนทำประชามติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่อสอบถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การทำประชามติว่าตามกรอบกฎหมาย เงื่อนไขเวลาต่างๆ ในการกำหนดการทำประชามติแล้ว จะต้องมีขั้นตอนและเงื่อนไขอย่างไร ซึ่งเราก็อยากจะทราบว่าหากจะทำประชามติ จะมีการใช้งบประมาณประมาณเท่าไหร่

นายวุฒิสารกล่าวว่า และจะหารือว่าการทำประชามติจะสามารถ ทำแบบการลงอิเล็กทรอนิกส์ได้หรือไม่ หรือการทำประชามติที่ง่ายขึ้น เนื่องจากการทำประชามติครั้งนี้อาจจะแตกต่างจากการเลือกตั้งทั่วไป เพราะไม่มีส่วนได้เสียแบบตรงไปตรงมา เพราะฉะนั้นถ้าจะทำให้ง่ายขึ้น จะทำได้หรือไม่อย่างไร และจะมีการสอบถามจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ว่า การตั้งคำถาม การทำประชามติ ซึ่งหลักการทำประชามติมีทั้งผลผูกพันกันกับคำถาม นั่นก็คือผูกพันกับรัฐบาล หรือ เป็นประชามติแบบปรึกษาหารือ เพราะถ้าจะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ อาจจะมีประเด็นหลายเรื่อง ที่จะมีการสอบถาม ในเชิงหารือกับประชาชน ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จะหารือกับ กกต.รวมถึงกรอบเวลา ที่จะมีการเลือกตั้ง

นายวุฒิสารกล่าวว่า เช่น การเลือกตั้งท้องถิ่น ซึ่งตนเข้าใจว่า ปีหน้า หรืออาจจะต้นปี 2568 จะมีการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งจะมีการเลือกตั้งทั้งประเทศ เราจะสามารถพ่วงกับการทำประชามติได้หรือไม่ ก็ จะหารือกับ กกต.เพื่อให้ทราบแนวทางว่า ถ้าจะออกแบบ และถ้า ข้อพิจารณาของอนุกรรมการชุดนี้เห็นว่า จะสามารถทำประชามติ จะทำได้กี่ครั้งอย่างไร จะได้นำกรอบพิจารณา และระยะเวลาเหล่านี้ไปพิจารณา

ข่าวประจำวันเชิญ กกต.ถกหลักเกณฑ์ทำประชามติแก้ รธน.