เขื่อนพิมาย เร่งติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ จำนวน 13  เครื่อง เพื่อเร่งระบายน้ำ สู่พื้นที่ต่ำ รับมือมวลน้ำก้อนใหม่

นครราชสีมา – วันที่ 4  สิงหาคม  2565    ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ปริมาณน้ำจากในพื้นที่ต่างของจังหวัดนครราชสีมา ได้ไหลเข้าสมทบกับปริมาณน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ เขื่อนระบายน้ำพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ส่งผลให้มีระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ทางเจ้าหน้าที่จัดสรรน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ได้เปิดประตูระบาย ทางด้านปากคลองสายใหญ่ทิศตะวันออก จำนวน 6 บาน ยกบานสุด และ ได้เปิดประตูระบายน้ำทางด้านทิศใต้ จำนวน 2 บาน เพื่อระบายน้ำ

โดยทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการเครื่องจักรกลสูบน้ำที่ 2 สำนักงานชลประทานที่ 8 ได้นำเครื่องผลักดันน้ำจำนวน  13 เครื่อง มาติดตั้งไว้ที่ประตูระบายน้ำ ที่ระบายลงพื้นที่ท้ายเขื่อนระบายน้ำพิมาย เพื่อเตรียมทำการผลักดันมวลน้ำจากในพื้นที่เหนือเขื่อน ได้ไหลลงสู่ในพื้นที่ท้ายเขื่อนโดยเร็ว เนื่องจากยังคงพบว่าปริมาณน้ำจากในพื้นที่ต่างๆของจังหวัดนครราชสีมา ยังคงไหลเข้ามาสมทบกับปริมาณน้ำเดิมที่มีอยู่  เพื่อป้องกันไม่ให้ปริมาณน้ำในพื้นที่เหนือเขื่อนเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ต่ำจนได้รับความเสียหาย.

///ประสิทธิ์  ตั้งประเสริฐ//นครราชสีมา

ข่าวประจำวันเขื่อนพิมายเร่งติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ รับมือมวลน้ำก้อนใหม่