เกษตรโคราช เตือนระวังโรครากเน่าโคนเน่ามันสำปะหลัง หลังฝนตกชุกต่อเนื่อง

นครราชสีมา – วันที่ 5 ก.ค.66 นายอุทัย หนูวุ่น เกษตรอำเภอครบุรี จ.นครราชสีมา ออกแจ้งเตือนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังให้เฝ้าระวังโรครากเน่าโคนเน่าในมันสำปะหลัง หลังจากที่ในช่วงนี้เกิดฝนตกชุกต่อเนื่อง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่อาจจะทำให้เกิดโรคเชื้อราในมันสำปะหลัง สร้างความเสียหายให้กับผลผลิตของเกษตรกร  ซึ่งในปีที่ผ่านมาในพื้นที่อำเภอครบุรี ต้องประสบกับปัญหาโรครากเน่าโคนเน่าจากภาวะฝนตกชุกเกินความจำเป็น ผลผลิตมันสำปะหลังของเกษตรกรเสียหายหลายพันไร่  ดังนั้นเกษตรกรควรต้องหมั่นตรวจแปลงเป็นพิเศษ หากพบว่ามีน้ำขังต้องรีบระบายออกอย่างเร่งด่วน ก่อนที่ผลผลิตจะเสียหาย

นายอุทัย หนูวุ่น เกษตรอำเภอครบุรี กล่าวว่า ว่า โรครากเน่าโคนเน่านี้ มีสาเหตุมาจากฝนที่ตกหนักติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน ทำให้เหมาะต่อการแพร่ขยายพันธุ์ของเชื้อราบริเวณโคนต้นและรากของมันสำปะหลัง ลักษณะอาการนั้นจะเริ่มมีอาการในช่วงที่มันเริ่มลงหัวตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป จะสังเกตเห็นยอดของต้นมันจะค่อยๆเหลืองและเหี่ยว โคนและรากจะเน่าให้หัวและแป้งคุณภาพต่ำขายไม่ได้ราคา  ซึ่งมีสาเหตุมาจากการแพร่กระจายของเชื้อราหลายชนิดโดยเฉพาะไฟทอปเทอร่า หากปล่อยทิ้งไว้จะเกิดการระบาดลุกลาม  โดยในปีที่ผ่านมามีรายงานพบการระบาดของโรคนี้แล้วมากกว่า 10,000 ไร่  ดังนั้นเกษตรกรควรต้องหมั่นดูแลแปลงมันสำปะหลังอย่าให้เกิดภาวะน้ำขัง ควรหาทางระบายน้ำอกจากแปลงอย่างเร่งด่วน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรค  แต่อย่างไรก็ตามเกษตรกรที่ได้รับความเสียหาย หากขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังเอาไว้แล้ว ก็สามารถขอรับเงินช่วยเหลือจากกรณีประสบภัยพิบัติฉุกเฉินได้ในอัตราไร่ละ 1,980 บาท เพื่อชดเชยความเสียหายในเบื้องต้น.

///ประสิทธิ์  ตั้งประเสริฐ//นครราชสีมา

ข่าวประจำวันเกษตรโคราช เตือนระวังโรครากเน่าโคนเน่ามันสำปะหลัง