ฮุก 31 โคราช ส่งมอบของบริจาค ข้าวสารอาหารแห้ง ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ยากไร้และผู้พิการใน 2 อำเภอโคราช

 นครราชสีมา-วันนี้(23 สิงหาคม 2566)  มูลนิธิพุทธธรรม 31 นครราชสีมา (ฮุก31)  นำโดย นายประวิทย์ อัศวินชัย ประธานมูลนิธิฯ พร้อมคณะกรรมการ ประธานกลุ่มแม่บ้าน และคณะชมรมแม่บ้าน ฮุก31 เดินทางไปมอบข้าวสารอาหารแห้ง ให้กับผู้ยากไร้และผู้พิการ ในเขตอำเภอปักธงชัย และอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา พื้นที่บริการของอาสากู้ภัย ฮุก 31 จุดปักธงชัย จุดอุดมทรัพย์ และจุดไทยสามัคคี รวมจำนวน 200 ชุด พร้อมกับมอบอุปกรณ์การแพทย์ อาทิ  วีลแชร์ จำนวน 1 คัน และเบาะลม จำนวน 2 ชุด ให้กับผู้ป่วยติดเตียง  ซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของมูลนิธิฯ ในการช่วยส่งต่อธารน้ำใจไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ตกทุกข์ได้ยากในพื้นที่ต่างๆ 

ทั้งนี้ ผู้ใจบุญที่ประสงค์จะร่วมบริจาค สามารถทำบุญผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ ธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี : 020421057322  ชื่อบัญชี : มูลนิธิพุทธธรรม 31 นครราชสีมา  หรือร่วมบริจาคสิ่งของ ข้าวสาร อาหารแห้ง  แต่งดรับบริจาคเสื้อผ้า ได้โดยตรงที่ ฮุก 31 (บายพาส) และ ศาลเจ้าโหงวโจ้ว   สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร : 044-307299 , 088-7158208

//////////////ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ / นครราชสีมา

ข่าวประจำวันฮุก31โคราช ส่งต่อธารน้ำใจนำของบริจาค ข้าวสารอาหารแห้ง ช่วยผู้ยากไร้และผู้พิการ