อำเภอพิมายสั่งรื้อพญานาคออกจากราวสะพานข้ามลำน้ำมูลหลังบดบังภูมิทัศน์ซึ่งก่อนหน้านี้เทศบาลตำบลพิมายสร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์เมืองพิมายโบราณ

นครราชสีมา – วันที่ 28 ตุลาคม 2565      เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา พันจ่าทวี พิมพ์อุบล นายอำเภอพิมายได้ลงนามให้กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลในเมืองและกองช่างเทศบาลตำบลพิมาย ได้ทำการรื้อรูปหล่อพญานาคซึ่งสร้างไว้บนราวสะพานข้ามลำน้ำมูล ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีความยาวกว่า 20 เมตร จำนวน 2 จุด จุดแรกอยู่บริเวณสะพานสนามแข่งเรือยาวตำบลในเมือง ส่วนจุดที่สอง อยู่บริเวณสะพานท่าสงกรานต์ ตรงข้ามพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย โดยถูกสร้างขึ้นโดยทางชุดบริหารงานเทศบาลตำบลพิมายชุดที่ผ่านมา เมื่อหลายปีก่อน แต่มาถึงในปัจจุบันนี้ โครงการก่อสร้างพญานาคไม่แล้วเสร็จ ทางทีมบริหารงานเทศบาลตำบลพิมาย ได้ร่วมประชุมกับอำเภอพิมาย และ ส่วนราชการหลายส่วน เห็นสมควรให้มีการรื้อถอนออกเพราะบดบังภูมิทัศน์ความสวยงามของสนามแข่งเรือยาว และ บดบังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย จึงได้ทำการรื้อรูปหล่อพญานาคที่อยู่บนราวสะพานออกทั้งหมด

โดยการก่อสร้างรูปหล่อพญานาคชุดนี้ ยังไม่มีข้อมูลว่าใช้เงินงบประมาณในการก่อสร้างเท่าไร่อยู่ในระหว่างตรวจสอบลายละเอียดในการก่อสร้าง ซึ่งทราบเพียงว่าทางผู้สร้างรูปหล่อพญานาคต้องการสร้างไว้เป็นสัญญาลักษณ์เมืองพิมายโบราณ เพราะอำเภอพิมาย เป็นเมืองโบราณ มีปราสาทหินพิมายอายุเก่าแก่กว่า 2 พันปี.

/// ประสิทธิ์  ตั้งประเสริฐ//นครราชสีมา

ข่าวประจำวันอ.พิมายรื้อพยานาคออกจากราวสะพานหลังบดบังภูมิทัศน์