“อุทัย มิ่งขวัญ” รั้งตำแหน่งประธานสภาเทศบาลโคราช !!!
บริหารงบ 1,600 ล้าน พัฒนาโคราชเป็นมหานครอีสาน

วันที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น.ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก ชั้น 5 อาคารฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ได้มีการประชุม

การประชุมสภาเทศบาลนครนครราชสีมา ครั้งแรก ประจำปี 2564 โดยมี นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน เปิดการประชุมสภาเทศบาลนครนครราชสีมา นายทวีศักดิ์ พันธวิเศษศักดิ์ ปลัดเทศบาลนครนครราชสีมา ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา โดยมีระเบียบวาระการเลือกประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา ได้แก่ นายอุทัย มิ่งขวัญ (สท.เขต 1) เป็นประธานสภาฯ นายศุภรัศมิ์ ตัณฑเศรณีวัฒน์ (สท.เขต 4 ) เป็นรองประธานสภาฯคนที่ 1 และนายกัมปนาท บุตรโต รองปลัดเทศบาลนครนครราชสีมา เป็นเลขานุการสภาฯ และมีการกำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ในวันที่ 4 มิ.ย. 2564 โดยนายประเสริฐ บุญชัยสุข เป็นนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา และเลือกรองนายกเทศมนตรีมาร่วมบริหาร พร้อมทั้งการแถลงนโยบายต่อไป

นายอุทัย ประธานสภาฯ กล่าวขอบคุณเพื่อนสมาชิกที่ได้มอบความไว้วางใจให้ตนปฏิบัติหน้าที่สภาเทศบาลดูแลบริหารจัดการงบปีละกว่า 1,600 ล้านบาท ซึ่งมากที่สุดในภูมิภาค ผมยินดีเปิดโอกาสให้ สท.นำเสนอปัญหาความต้องการเพื่อมาพัฒนาปรับปรุงเมืองโคราชให้เป็นมหานครอีสานสมบูรณ์แบบ ส่วนข้อครหาเกรงเป็นเผด็จการสภาเสียงข้างมาก เนื่องจากไม่มี สท.ฝ่ายค้าน การประชุมสภามีระเบียบข้อบังคับ สท.เป็นคนของประชาชนที่เลือกเข้ามาทำงานและภารกิจแรกที่ต้องเร่งดำเนินการคือ มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคไวรัสโควิด-19 ปัญหาถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก การจัดสรรน้ำประปาต้องสะอาดและพอเพียง และการจัดการกำจัดขยะมูลฝอยวันละกว่า 450 ตัน
“สิ่งสำคัญที่สุดองค์กรต้องโปร่งใสปราศจากการทุจริตและสามารถตรวจสอบการใช้เงินทุกบาท” ประธานสภาฯ กล่าว

ข่าวประจำวัน“อุทัย มิ่งขวัญ” รั้งตำแหน่งประธานสภาเทศบาลโคราช !!! บริหารงบ 1,600 ล้าน พัฒนาโคราชเป็นมหานครอีสาน