ห้องประชุมรวงผึ้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) นครราชสีมา นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ( อบจ.) นครราชสีมา พร้อมนายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ. ฯ ,นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล รองนายก อบจ.ฯ นายวุฒิชัย วงค์ปัญโญ ปลัด อบจ. และ นายตวงสิทธิ์ อภิชัยบุคคล รองปลัด อบจ. ร่วมแถลงข่าวการให้ความช่วยเหลือสนับสนุนหน่วยงาน องค์กร และประชาชน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)

นางยลดาฯ นายก อบจ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า อบจ.นครราชสีมา ได้ให้การสนับสนุน ด้านต่างๆ แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล มูลนิธิเพื่อการกุศลต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ รวมถึงการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ตั้งแต่เกิดการระบาดของ โควิด – 19 ระลอกใหม่ แยกเป็นห้วงเวลาตามความรุนแรงของสถานการณ์ ดำเนินการสนับสนุนชุดตรวจ Rapid Test จำนวน 5,000 ชุด เป็นเงิน 2,475,000 บาท สำหรับตรวจหาเชื้อโควิด – 19 ให้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด(สสจ.)นครราชสีมา เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19

ได้รับมอบหมายภารกิจจากประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ให้ร่วมปฏิบัติภารกิจในการดำเนินการปรับปรุงอาคารสถานที่ รพ.สนามจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 1 และ แห่งที่ 2 ภายในสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ต่อมาได้มีการทำ MOU ร่วมกันระหว่าง อบจ.นครราชสีมา กับ สสจ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม ที่ผ่านมา การดำเนินการสนับสนุน ส่งเสริมระบบบริการด้านการสาธารณสุข เสริมสร้างสุขภาพประชาชน พร้อมส่งมอบเวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 15 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 6,703,620 บาท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา และคณะอนุกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ตอบโต้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ได้มอบหมายให้ อบจ.นครราชสีมา เป็นผู้ร่วมดำเนินการ สนับสนุนวัสดุ เวชภัณฑ์ ในการควบคุมป้องกันโรค โควิด – 19 ใช้งบประมาณ 15 ล้านบาท ส่งมอบไปแล้วเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน ที่ผ่านมา เพื่อใช้ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อการแพร่ระบาดและระงับการระบาดของโรคในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ยังมี ภารกิจ “เราจะไม่ทิ้งกัน…พาชาวโคราชที่ป่วยโควิด – 19 กลับบ้าน” ถือเป็นงานที่ค่อนข้างชัดเจน เพราะเราต้องจัดการขั้นตอนอย่างเป็นระบบและรัดกุม เป็นการประสานงานร่วมกับระหว่าง อบจ.นครราชสีมา มูลนิธิกู้ภัย โรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ที่พบผู้ป่วยโควิด – 19 ซึ่งภารกิจนี้ ได้มอบหมายให้นายวีระชาติ ฯ และนายสมเกียรติ ฯ รองนายก อบจ. ดำเนินการ สั่งการเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมรถตู้รับ – ส่ง ผู้ป่วย เดินทางไปรับผู้ป่วยจากต้นทาง จากกรุงเทพฯ และเขตปริมณฑล ที่ขอความช่วยเหลือผ่าน Call center (1330) ขอกลับมารักษาตัวที่ จ.นครราชสีมา รองฯวีระชาติ ได้ประสานผู้เกี่ยวข้องจนได้เตียงรักษา ต้องขอบคุณโรงพยาบาลที่ให้เตียงเพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้ารับรักษาอย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ

ส่วนความคืบหน้าของการจัดซื้อวัคซีนชิโนฟาร์ม และการจัดสรรลงไปยังพี่น้องประชาชนนั้น แบ่งเป็น 2 ระยะ ระยะที่ 1 เป็นการจัดสรรให้กับภายในหน่วยงาน และ ส่วนราชการ ระยะที่ 2 เป็นการจัดสรรสำหรับบุคคลทั่วไปที่ประสงค์ฉีดวัคซีนชิโนฟาร์ม หลังจากที่ อบจ.ฯได้ส่งหนังสือไปถึงราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขั้นตอนต่อมาเป็นการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งกำหนดให้เราลงทะเบียนภายในวันที่ 14 มิ.ย. ผ่านมา อบจ.ฯ ได้มีการลงทะเบียนไปแล้วเรียบร้อยพร้อมส่งเอกสารประกอบไปยังราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อนำไปประกอบการพิจารณา สำหรับการได้รับการจัดสรร ขณะนี้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กำลังตรวจสอบเอกสารพร้อมกับดูในเรื่องของจำนวนวัคซีน เพราะ องค์การบริหารส่วนจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ได้เสนอขอรับการจัดสรรขอวัคซีนเป็นจำนวนมาก คาดว่าจะได้รับการจัดสรรมาให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมา หรือผู้ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา ในเร็วๆ นี้

แต่ด้วยเงื่อนไขบางประการ ถึงแม้ว่าเอกสารจะส่งถึงราชวิทยาลัยแล้ว แต่ทางราชวิทยาลัยยังไม่ตกลงให้ อบจ.ฯ จองวัคซีน ที่สำคัญยังไม่มีหน่วยงานราชการใดได้รับการยืนยังว่าให้จองวัคซีนเลยแม้แต่หน่วยงานเดียว แต่หากมีการตกลงในการที่จะให้รับการจองวัคซีนได้นั้น ทางหน่วยงานต้องโอนเงินจำนวน 50 % ให้กับทางราชวิทยาลัยจุฬาภร เพื่อเป็นค่าวัคซีน เมื่อโอนเงินไปแล้วคิดว่าไม่เกิน 1 สัปดาห์ จะได้รับวัคซีนเพื่อมาฉีดให้กับพี่น้องประชาชน

ข่าวประจำวันอบจ.โคราช ชี้แจงคืบหน้าสั่งวัคซีนชิโนฟาร์ม<br>รอประกาศอนุมัติจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์