อบจ.ถามใจคนรถไฟ ขอเห็นใจคนอยู่ใช้ ใกล้ทางรถไฟรางคู่ “ร่วมอนุรักษ์ สถานีรถไฟ สูงเนิน กุดจิก โคกกรวด”

อบจ.นครราชสีมา เปิดใจถามการรถไฟแห่งประเทศไทย ให้เข้าใจ และมองปัญหาของชุมชนริมทางรถไฟรางคู่ และความเร็วสูง ว่าเขาต้องอยู่ ต้องใช้ ต้องมีชีวิตอยู่ด้วยความสุข ไปอีกเป็นร้อยปี สจ.รักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ประธานสภา อบจ.นครราชสีมา ได้นำเสนอและทวงถาม พร้อมย้ำเรื่องการอนุรักษ์ สถานีรถไฟที่ อธิบดี กรมราง ตอบทาง มาว่า อนุมัติ 3 สถานีรถไฟ ให้ชุมชนได้ร่วมอนุรักษ์ คือ สถานีรถไฟสูงเนิน สถานีรถไฟกุดจิก สุถานีรถไฟโคกกรวด

ข่าวประจำวันอบจ.ถามใจคนรถไฟ ขอเห็นใจคนอยู่ใช้ ใกล้ทางรถไฟรางคู่ “ร่วมอนุรักษ์ สถานีรถไฟ สูงเนิน กุดจิก โคกกรวด”