องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ลงนามความร่วมมือกับประเทศเวียดนาม ฟื้นฟูนกระเรียนพันธุ์ไทย พัฒนาองค์ความรู้ และเพิ่มประชากรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้มากขึ้น  สู้กับการสูญพันธุ์ในอนาคต

  นครราชสีมา-วันนี้ (10 เมษายน 2566) ที่สวนสัตว์นครราชสีมา จ.นครราชสีมา   องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย  พร้อมด้วย คณะกรรมการประชาชนจังหวัดดงทาป ประเทศเวียดนาม  , สมาคมสวนสัตว์เวียดนาม และมูลนิธิอนุรักษ์นกกระเรียนสากล ร่วมกันลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือในการนุรักษ์นกกระเรียนพันธุ์ไทย ซึ่งองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ได้ดำเนินงานด้านการอนุรักษ์นกกระเรียนพันธุ์ไทย ที่เป็นสัตว์ป่าสงวนที่เคยสูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2532 โดยดำเนินการเพาะขยายพันธุ์และนำประชากรนกกระเรียนพันธุ์ไทยคืนสู่ธรรมชาติ ที่ จ.บุรีรัมย์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2554-2566 จำนวน 156 ตัว ซึ่งปัจจุบันยังดำเนินงานอยู่อย่างต่อเนื่อง และด้วยความร่วมมือในการอนุรักษ์ของหน่วยงานและชุมชนในจังหวัดบุรีรัมย์ ทำให้ประชากรนกกระเรียนที่ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติมากกว่า 120 ตัว สามารถมีชีวิตรอด ปรับตัวเข้าสู่สภาพแวดล้อม ขยายพันธุ์ได้ และมีลูกนกกระเรียนพันธุ์ไทยเกิดในธรรมชาติภายใต้โครงการฯ มากกว่า 50 ตัว ทำให้โครงการปล่อยนกกระเรียนพันธุ์ไทยคืนสู่ธรรมชาติขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ถือเป็นโครงการต้นแบบทางด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าที่ได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ

 สำหรับนกกระเรียนพันธุ์ไทย ปัจจุบันอยู่ในสถานภาพเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ในบัญชีแดงชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามของ IUCN โดยมีพื้นที่การกระจายในประเทศพม่า ไทย กัมพูชา เวียดนาม และลาว  และถือเป็นชนิดพันธุ์ย่อยของนกกระเรียน Sarus ที่มีจำนวนประชากรน้อยที่สุด  ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ประชากรกระเรียนพันธุ์ไทยในธรรมชาติของประเทศกัมพูชาและเวียดนามลดลงอย่างรวดเร็ว จาก 850 ตัวที่บันทึกไว้ในปี พ.ศ. 2553 เหลือน้อยกว่า 160 ตัวในการสำรวจประชากรครั้งล่าสุดในปี พ.ศ.2565 และหากแนวโน้มที่ลดลงยังคงดำเนินต่อไป คาดว่า จำนวน ประชากรนกกระเรียนพันธุ์ไทยในกรรมชาติของประเทศกัมพูชาและเวียดนาม อาจจะสูญพันธุ์ในระยะเวลาอันใกล้

 ดังนั้น ด้วยความตระหนักว่าการอนุรักษ์สัตว์ใกล้สูญพันธุ์เป็นความห่วงใยและความรับผิดร่วมกัน ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในบันทึกความเข้าใจความร่วมมือฉบับนี้ จึงตกลงที่จะร่วมมือกันฟื้นฟูนกระเรียนพันธุ์ไทยในอุทยานแห่งชาติ Tram Chim จังหวัดดงทาป ประเทศเวียดนาม โดยอาศัยองค์ความรู้ ประสบการณ์ และประชากรนกกระเรียนพันธุ์ไทยที่มีอยู่ขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย  ในการเป็นแหล่งสนับสนุนและฟื้นฟูประชากรนกกระเรียนในธรรมชาติดังกล่าว โดยความร่วมมือเกี่ยวข้องตั้งแต่การเพาะขยายพันธุ์และย้ายลูกนกกระเรียนพันธุ์ไทยที่เลี้ยงภายในสถานเพาะเลี้ยงของสวนสัตว์นครราชสีมา ไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ ที่อุทยานแห่งชาติ Tram Chim ประเทศเวียดนาม ตลอดจน การฝึกกอบรมเจ้าหน้าที่ การพัฒนาสถานที่เพาะเลี้ยง  การปล่อยและติดตามนกกระเรียนพันธุ์ไทยที่ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ โดยหวังว่า ความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยพัฒนาองค์ความรู้และเพิ่มจำนวนประชากรนกกระเรียนพันธุ์ไทยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น เพื่อต่อสู้กับการสูญพันธุ์ในอนาคต .

///////////////ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ / นครราชสีมา

ข่าวประจำวันองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย MOU กับประเทศเวียดนาม ฟื้นฟูนกระเรียนพันธุ์ไทย