พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐิน ถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดป่าธรรมคีรี ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

 

นครราชสีมา-วันนี้ (30ตุลาคม 2565) เวลา 14.00 น.  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอกจอม  รุ่งสว่าง องคมนตรี เชิญผ้าพระกฐิน พร้อมทั้งเครื่องบริวารพระราชทาน น้อมนำมาถวายแด่ พระวชิรญาณโกศล (พระอาจารย์คม อภิวโร) พร้อมด้วยพระสงฆ์ผู้อยู่จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดป่าธรรมคีรี ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

 โดยมีนายสยาม ศิริมงคล  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ร่วมพิธีในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา นอกจากนี้ ยังมีการออกร้าน จากผู้ประกอบการ และร้านอาหารต่างๆ นำอาหารคาว – หวาน มาบริการให้ประชาชนและผู้เข้าร่วมพิธีได้รับประทานฟรีอีกด้วย

 วัดป่าธรรมคีรี เป็นวัดป่าสายวิปัสสนากรรมฐาน แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติที่ร่มรื่น เงียบสงบ ซึ่งทางวัดฯ กำลังดำเนินการก่อสร้างอุโบสถเจดีย์มหาจักรีวชิรมงคล เป็นพุทธสถานแห่งความกตัญญูกตเวที บูชาคุณพระรัตนตรัย และเพื่อความสถาพรแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ปัจจุบันมีพระวชิรญาณโกศล (พระอาจารย์คม อภิวโร) เป็นเจ้าอาวาส มีพระสงฆ์จำพรรษา 28 รูป

/////////////////ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ / นครราชสีมา

ข่าวประจำวันองคมนตรี อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ถวายพระสงฆ์วัดป่าธรรมคีรี โคราช