เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 เมื่อเวลา14.00 น.
สมาชิกสภาเทศบาลนครนครราชสีมาพร้อมท่านผอ.โรงเรียนเทศบาล 5 วัดป่าจิตต ผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการโรงเรียน เดินทางไปรับมอบเครื่องแท็ปเลท 30 เครื่อง จากหลวงพ่อกัณหา สุขกาโม วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมมาราม มีเมตตาจิต บริจาคให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 5 วัดป่าจิตต เพื่อมอบให้เด็กนักเรียนขาดแคลนเรียน online เป็นที่เรียบร้อย ขออนุโมทนา สาธุ กับบุญบารมีของหลวงพ่อกัณหา

ข่าวประจำวันหลวงพ่อกัณหา วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม วังน้ำเขียว นครราชสีมา เมตตาจิต มอบเครื่องแท็ปเลท 30 เครื่อง บริจาคให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดป่าจิตต)