หมอวรรณรัตน์ เสนอ ปรับเพิ่มอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศรัฐสภา ลดค่าใช้จ่ายจากการสิ้นเปลืองพลังงานโดยไม่จำเป็น หลังพบค่าไฟฟ้าพุ่ง 166 ล้านบาทต่อปี

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 นพ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล สส.บัญชีรายชื่อ พรรคชาติพัฒนากล้า กล่าวอภิปรายในการประชุมรัฐสภาถึงนโยบายสิ่งแวดล้อมของรัฐสภา ว่า ถึงแม้ว่าอาคารรัฐสภาจะถูกออกแบบมาให้เป็นอาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเป็นอาคารประหยัดพลังงานแล้วก็ตาม แต่เมื่อพิเคราะห์ถึงสัดส่วนของการใช้พลังงานไฟฟ้า ของอาคารัฐสภาแล้วพบว่า พลังงานไฟฟ้า 65% ใช้ไปกับระบบปรับอากาศ 25% ใช้ไปกับระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และอีก 10% ใช้ไปกับระบบอื่น ๆ ทั้งนี้ เมื่อหันมาดูค่าไฟฟ้าที่รัฐสภาต้องจ่ายต่อเดือนแล้วจะพบว่า ในช่วงที่เปิดสมัยประชุม ค่าไฟฟ้าอยู่ที่เดือนละประมาณ 14.9 – 15 ล้านบาท ส่วนในช่วงที่ปิดสมัยประชุม ค่าเฉลี่ยจะอยู่ที่เดือนละ 11.7 ล้านบาท ซึ่งหมายความว่า ทั้งปีรัฐบาลต้องจ่ายงบประมาณ 166 ล้านบาท ซึ่งถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงพอสมควร

นพ.วรรณรัตน์ กล่าวต่อว่า ด้วยเหตุนี้ ตนจึงอยากหารือว่า เป็นที่น่าสังเกตว่า เจ้าหน้าที่รัฐสภาส่วนใหญ่มักนิยมใส่เสื้อแจ็กเก็ตมาทำงานกัน ถามว่า เพราะเหตุใด คำตอบคือ เพราะอุณหภูมิในห้องทำงาน ทั้งในห้องประชุมกรรมาธิการ ห้องรับรอง ตลอดจนห้องทำงานส่วนตัวของ สส. อุณหภูมิเย็นมาก จนต้องใส่เสื้อแจ็กเก็ตมาทำงานกันทุกวัน ดังนั้นเป็นไปได้หรือไม่ ที่ประธานฯ จะสั่งการให้มีการปรับเพิ่มอุณหภูมิของระบบปรับอากาศให้สูงขึ้นสักเล็กน้อย ประมาณ 1 – 1.5 องศาเซลเซียส เพื่อให้อุณหภูมิของรัฐสภา มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายของสภาฯ ของเราด้วย

สส.บัญชีรายชื่อ พรรคชาติพัฒนากล้า กล่าวต่อว่า อีกประการที่อยากหารือคือ ปกติแม่บ้านมักจะเปิดไฟ เปิดแอร์ในห้องทำงานของ สส.ทิ้งไว้ ตลอดทั้งวัน ไม่ว่าจะมี สส.เข้าไปทำงานหรือไม่ก็ตาม ก่อให้เกิดการสิ้นเปลือง และสูญเปล่าของพลังงานไฟฟ้าโดยใช่เหตุ และทำให้รัฐสภาจ่ายค่าไฟฟ้าสูงขึ้นโดยไม่จำเป็นอีกด้วย

“จึงใคร่ขอฝากให้ท่านประธานฯ สั่งการให้พนักงานที่เกี่ยวข้อง เลิกเปิดไฟ เปิดแอร์ ในห้องทำงานของ สส.ทิ้งไว้โดยไม่จำเป็น เชื่อว่า สส. สามารถเปิดปิดไฟ และเครื่องปรับอากาศได้ด้วยตัวเองโดยไม่มีปัญหาเดือดร้อนอยู่แล้ว และถ้าเราสามารถทำได้แบบนี้ เชื่อว่านโยบายสิ่งแวดล้อมของท่านประธานรัฐสภา ก็สามารถบรรลุสู่ Green parliament ได้อย่างง่ายดาย” นพ.วรรณรัตน์ กล่าว

ข่าวประจำวันหมอวรรณรัตน์ เสนอปรับเพิ่มอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศรัฐสภา ลดค่าใช้จ่ายจากการสิ้นเปลืองพลังงาน