หน.อุทยานทับลาน ร่วมกับจิตอาสา ปลูกป่าอาหารสัตว์ เฉลิมพระเกียรติ วันแม่แห่งชาติ 2566

วันที่ 13 สิงหาคม 66 เวลา 8.30 น. นายประวัติศาสตร์ จันทร์เทพหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลาน, เครือข่าย ทสม.อำเภอนาดี, อาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.อส.) รวมทั้งพี่น้องประชาชนทั่วไป ร่วมทำกิจกรรมปลูกป่าอาหารสัตว์ ทำโป่งเทียมเพื่อเพิ่ม เกลือแร่ให้กับสัตว์ป่า บนผาเม่น ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 วันแม่แห่งชาติ โดย
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 75 คน ต้นไม้ที่ปลูก จำนวน 2,000 ต้น เพิ่มพื้นที่ป่า สีเขียวเพื่อผลิตคาร์บอน ได้ไม่ต่ำกว่า 100 ไร่ เพื่อสร้างสมดุลธรรมชาติที่สวยงาม และพัฒนาส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว แห่งใหม่ของจังหวัดปราจีนบุรี

ข่าวประจำวันหน.อุทยานทับลาน ร่วมกับจิตอาสา ปลูกป่าอาหารสัตว์ เฉลิมพระเกียรติ วันแม่แห่งชาติ 2566