28 ธันวาคม 2565
ส.ส.วัชรพล โตมรศักดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา ได้หารือในที่ประชุมสภาถึงประเด็นการขึ้นค่า Ft ส่งผลทำให้ค่าไฟแพง กระทบกับพี่น้องประชาชน ได้ขอให้รัฐบาลต่ออายุมาตรการช่วยเหลือค่าไฟกับพี่น้องประชาชนต่อไปอีกเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 
#วัชรพลโตมรศักดิ์
#สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
#จังหวัดนครราชสีมา
#คนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกัน
ข่าวประจำวันส.ส.วัชรพล โตมรศักดิ์ ได้หารือในที่ประชุมสภาค่า Ft ส่งผลทำให้ค่าไฟแพง กระทบกับพี่น้องประชาชน