เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565
          ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ปีที่4 นายวัชรพลโตมรศักดิ์ ได้หารือในที่ประชุมถึงเหตุการณ์น้ำท่วม อันเนื่องมาจากเขื่อนลำเชียงไกร ซึ่งผลกระทบจากน้ำท่วมตั้งแต่ปี2564 และล่าสุดปี 2565 เพียงต้นฤดูฝนเขื่อนลำเชียงไกรได้ระบายน้ำวันละกว่า5แสน ลบ.ม. ทำให้น้ำท่วมนาข้าวที่กำลังหว่านเสียหาย
           ได้ขอให้รัฐสภาประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการช่วยเหลือหาทางแก้ไขในระยะเร่งด่วนและในระยะยาว เพื่อไม่ให้น้ำท่วมซ้ำเติมพี่น้องประชาชน
ข่าวประจำวันส.ส.วัชรพล โตมรศักดิ์ หารือสภาผู้แทนราษฏร ขอกำลังเสริมช่วยเหลือระยะเร่งด่วนและระยะยาว จากเหตุการณ์น้ำท่วม