วันที่ 16 ม.ค.2566
ส.ส.วัชรพล โตมรศักดิ์ ร่วมงานกิจกรรมการประกวดร้องเพลงรำวง มหาดไทย เพื่อคนไทย จังหวัดนครราชสีมา รอบชิงชนะเลิศ 
ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ข่าวประจำวันส.ส.วัชรพล โตมรศักดิ์ ร่วมงานกิจกรรมการประกวดร้องเพลงรำวง มหาดไทย เพื่อคนไทย จังหวัดนครราชสีมา