วันที 20 ตุลาคม 2564  ส.ป.ก. ลงสำรวจพื้นที่ ต.โพธิ์กลาง โคราช เร่งขยายผล “จัดที่ดินทำกินให้ชุมชน”
สุริยน พัชรครุกานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) สจ.ก้องเกียรติ วงศ์นิยม ส.อบจ.นครราชสีมา เขต 1 อำเภอเมือง จ.นครราชสีมา 

 ขอบคุณวีดีโอ จาก korat inside

ข่าวประจำวันส.ป.ก. ลงสำรวจพื้นที่ ต.โพธิ์กลาง โคราช เร่งขยายผล “จัดที่ดินทำกินให้ชุมชน”