ส.จ.รัชฎา ใจกล้า ร่วมพิธีหล่อพระสีวลี วัดป่าบ้านเกาะแหลม

วันที่ 16 มิ.ย.2567 ส.จ.รัชฎา ใจกล้า ร่วมพิธีหล่อพระสีวลี โดยหลวงพ่อสมัย สุจิตโต วัดป่าบ้านเกาะแหลม อ.เทพารักษ์ ประธานฝ่ายฆราวาส ณ วัดบ้านมาบมะค่า ต.หนองระเวียง และผู้นำ ต.หนองระเวียง ผู้นำชาวบ้านมาบมะค่า ร่วมอนุโมทนาบุญ

ข่าวประจำวันส.จ.รัชฎา ใจกล้า ร่วมพิธีหล่อพระสีวลี วัดป่าบ้านเกาะแหลม