“ส.จ.รัชฎา ใจกล้า”ร่วมงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการโคราช

วันที่ 25 กันยายน 2565 ส.จ.รัชฎา ใจกล้า ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุ ผอ.สังวาล จ่างโพธิ์ ผอ.รพ.สต.มะค่า ต.บ้านโพธิ์ และ คุณบุญนา อนันต์ภักดี พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ รพ.สต.หนองปลิง ต.หนองบัวศาลา จังหวัดนครราชสีมา

ข่าวประจำวัน“ส.จ.รัชฎา ใจกล้า”ร่วมงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการโคราช