สุวัจน์ เป็นห่วงความปลอดภัยช่วงหยุดยาวสงกรานต์ เน้นนโยบายสร้างมอเตอร์เวย์ทั่วไทย เร่งเปิดใช้มอเตอร์เวย์โคราช

นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานพรรคชาติพัฒนากล้า ได้กล่าวถึงปัญหาการจราจรติดขัด ในช่วงวันหยุดยาวสงกรานต์ ที่จะมาถึงนี้ 13 – 17 เมษายน วันสงกรานต์เป็นวันที่มีความสำคัญ สำหรับคนไทยเพราะถือเป็นวันครอบครัว รัฐบาลสมัยพลเอกชาติชายชุณหะวัณเป็นนายกรัฐมนตรี ได้มีมตื ครม เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2532 ให้วันที่ 14 เมษายน เป็นวันครอบครัว จึงทำให้มีการหยุด ยาว ช่วงวันสงกรานต์คือ 13 เมษายน และ 14 เมษายน วันครอบครัว ประชาชนคนไทยทุกท่าน ก็จะใช้โอกาสนี้เดินทางกลับภูมิลำเนา เพื่ออยู่กับครอบครัว และทำบุญทำกุศลร่วมกัน ถือว่าเป็นโอกาส ในการเติมพลังแห่งความสุขพลังของครอบครัว ในแต่ละปี เมื่อทุกท่านเดินทางกลับภูมิลำเนาโดยพร้อมเพียงกัน ก็จะเกิดปัญหาความไม่สะดวกสบาย ในเรื่องการเดินทางจากปัญหาการจราจรติดขัดบนถนนสายหลักต่างๆ คือถนนเพชรเกษม ลงใต้ ถนนมิตรภาพ ไปอีสาน ถนนสุขุมวิท ไปภาคตะวันออก และถนนพหลโยธิน มุ่งสู่ภาคเหนือ และ ยังก่อให้เกิดอุบัติเหตุ สูญเสียชีวิตและผู้บาดเจ็บตลอดจนความสูญเสียทางเศรษฐกิจอีกมาก ตัวเลขจากสงกรานต์ปีที่แล้ว ช่วง 11 – 17 เมษายน 2565 มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจำนวน 278 ราย และผู้บาดเจ็บ 1,869 ราย จากอุบัติเหตุทั้งหมด 1,917 ครั้ง

อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ จากโครงสร้างพื้นฐานด้านการจราจร คือ ถนนที่ไม่เพียงพอ ไฟสัญญาณและป้ายจราจรต่างๆที่มีไม่ทั่วถึง และเกิดจากผู้ขับขี่และสภาพรถยนต์ ฉะนั้น อยากให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้จัดทำเส้นทางการจราจรบนทางสายหลักสายรอง ที่จะช่วยระบายรถให้ประชาชนได้รับทราบและวางแผนการจัดจราจรล่วงหน้า รวมทั้ง หน่วยงานต่างๆควรเร่งการปรับปรุงผิวจราจร การติดตั้งป้ายจราจร สัญญาณไฟต่างๆ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ขณะเดียวกันผู้ขับขี่ ก็ต้องเตรียมพร้อมในการตรวจสอบสภาพรถยนต์ ยาง เบรค ทุกอย่างให้อยู่ในสภาพความพร้อม รวมทั้งการดูแลสุขภาพและ หลีกเลี่ยง สุรา และแอลกอฮอล์ต่างๆ เพื่อให้ร่างกายสมบูรณ์เต็มที่ ก็จะช่วยกันลดอุบัติเหตุได้

พรรคชาติพัฒนากล้า ได้เน้นย้ำ ในเรื่องของนโยบาย การแก้ไขปัญหาการจราจรและสร้างความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชน และเป็นการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคม ให้เพียงพอ เพื่อสนับสนุนภาวะด้าน การลงทุนและการท่องเที่ยวด้วย จึงได้จัดทำนโยบายเสริมสร้างระบบการคมนาคม โดยการสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหรือมอเตอร์เวย์ทั่วไทย ทั่วทุกทิศ ไปยังทุกภาค เป็นระยะทางประมาณ 2,000 กิโลเมตร เพิ่มเติมจากมอเตอร์เวย์ที่มีอยู่เดิมเพียงประมาณ 3 เส้นทาง คือเส้นทาง กรุงเทพฯ – ชลบุรี – พัทยาที่เสร็จแล้วและเปิดใช้บริการแล้ว ก่อให้เกิดความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นอย่างมาก เส้นทางมอเตอร์เวย์สายบางใหญ่ไป กาญจนบุรี และ สายบางปะอินไปนครราชสีมา อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ถ้าเร่งรัดก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็วและเปิดใช้บริการ ก็จะอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนและสร้างความปลอดภัยได้มากขึ้น จะเห็นได้ว่า มอเตอร์เวย์นั้นมีประโยชน์ แก้ไขปัญหาการจราจร ส่งเสริมการลงทุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างความปลอดภัย แต่ปัจจุบันนี้ยังมีไม่เพียงพอ จึงเป็นนโยบาย ของพรรคชาติพัฒนากล้า ในการที่จะต้องเร่งรัดและปรับปรุงแผนงานในการก่อสร้างมอเตอร์เวย์ ทั่วไทย ไปทุกทิศ ในระยะเวลา 4 ปีข้างหน้า ของรัฐบาลใหม่หลังการเลือกตั้ง แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งมอเตอร์เวย์สายกรุงเทพฯไปโคราชนั้น ก่อสร้าง แล้วเสร็จ 90 กว่าเปอร์เซ็นต์แล้ว แต่ก็ยังเปิดใช้บริการไม่ได้ ก็จะต้องเร่งรัดให้เสร็จสมบูรณ์โดยเร็ว หรือช่วงไหนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จก็สามารถเปิดให้บริการเป็นช่วงๆไปได้ก่อน ซึ่งเรื่องนี้พรรคชาติพัฒนากล้าจะได้ติดตาม การดำเนินงาน เพื่อคลี่คลายปัญหาการจราจรที่ติดขัดอย่างหนักบนถนนมิตรภาพ ขาเข้ากรุงเทพฯและขาออกไปโคราชไปอีสาน

ช่วงหยุดยาววันสงกรานต์นี้ ขอให้ พี่น้องประชาชนทุกท่าน เดินทางกลับภูมิลำเนา ด้วยความปลอดภัย และมีความสุขร่วมกันทุกครอบครัว จะได้มีพลัง ต่อสู้กับ ปัญหาต่างๆ ให้ลุล่วงครับ

ข่าวประจำวันสุวัจน์ เป็นห่วงความปลอดภัยช่วงหยุดยาวสงกรานต์ เน้นนโยบายสร้างมอเตอร์เวย์ทั่วไทย เร่งเปิดใช้มอเตอร์เวย์โคราช