สุวัจน์ เปิดมหกรรมการเงินการลงทุน มันนี่ เอ็กซ์โป 2023โคราช กระตุ้นเศรษฐกิจ เน้น GREEN FINANCE FOR GREEN LIVING

วันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ เอ็มซีซีฮอลล์ช้ัน 3 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ โคราช นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานพรรคชาติพัฒนา อดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมการเงินโคราช ครั้งที่ 17 “Money Expo 2023 Korat” โดยมีนายภูมิสิทธิ์ วังคีรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายสันติ วิริยะรังสรรค์ ประธานจัดงานมหกรรมการเงิน Money Expo นายเทวัญ ลิปตพัลลภ อดีตรมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา พร้อมภาคเอกชนจำนวนมาก

นายสุวัจน์ กล่าวว่า การจัดงานมหกรรมการเงินโคราช ครั้งที่ 17 “Money Expo 2023 Korat” ภายใต้แนวคิด “Green Finance for Green Living การเงินสีเขียว เพื่อชีวิตสีเขียว” คือ การให้สินเชื่อสําหรับธุรกิจอุตสาหกรรมที่นําไปดําเนินการในการลดสิ่งแวดล้อมตรงกับเทรนด์ของโลก ถือว่ามากับยุคสมัยเพราะ Green หรือ Green Living เป็นเรื่องของการให้ความสําคัญกับการพัฒนาสังคมในทุกระดับ เพื่อให้ทุกชีวิตในสังคมนั้นอยู่รอดปลอดภัยจากปัญหาเรื่องแก๊สเรือนกระจก หรือปัญหาเรื่องโลกร้อนจะเห็นว่าวันนี้วิกฤตโลก ภัยธรรมชาติ แผ่นดินไหว และเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บ ปัญหาน้ําท่วม น้ําแล้ง อุทกภัย ฤดูกาลไม่ตรง อันนี้เป็นผลกระทบจากโลกร้อนจริงๆ

ฉะนั้น ในเรื่องของ Green คือการดูแลสิ่งแวดล้อม เป็นเรื่องที่มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่ง และวันนี้ในเรื่อง Green ถือว่าเป็น super trend ของโลก ทุกคนให้ความสนใจกับตัวนี้จริงๆ และทุกประเทศทั่วโลกให้ความร่วมมือกันมาก ฉะนั้น ทรัพยากรเรื่องการเงินต่างๆ ที่จะมาใช้ในการจัดการกระบวนการในการสร้าง Green จะเข้าไปในทุกวงการและเป็นเรื่องที่มีความสําคัญ จะเห็นได้ว่าทาง เวิล์ดแบงก์ หรือไอเอ็มเอฟ ให้ความสําคัญในเรื่อง Green Finance อยากให้ทิศทางของสถาบันการเงินทั่วโลกในการปล่อยสินเชื่อเมื่อก่อนปล่อยสินเชื่อดูเฉพาะผลตอบแทน ทางเศรษฐกิจ แต่วันนี้การปล่อยสินเชื่ออยากให้คํานึงถึง Segment ในเรื่องของการปล่อยสินเชื่อแล้วนําเงินส่วนนี้ ไปผลิตธุรกิจเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่จะนําไปสู่การลดภัยจากเรื่องโลกร้อน เช่น นําไปใช้ในเรื่องของ Solar energy นําไปใช้ในเรื่องของรถไฟฟ้าต่างๆ ขณะเดียวกันก็ต้องสร้างความสมดุล อันนี้เป็นทิศทางจากไอเอ็มเอฟกับเวิลด์แบงค์ ซึ่งวันนี้ สถาบันการเงินธนาคารกลางทั่วโลกได้นําทิศทางอย่างนี้มาใช้
มีความตื่นตัวของเศรษฐกิจใหม่ เศรษฐกิจ BCG, bio circular และ green เรื่องของความโปร่งใสการทำธุรกิจของบริษัทตลาดหลักทรัพย์ทั้งหมดจะนําไปสู่การพัฒนา SDG sustainable development goal เป็นเรื่องที่น่ายินดีและหวังว่าสินเชื่อจากนี้จะไปช่วยเรื่อง Green Economic ให้เกิดขึ้น

“ถ้าจะรักษาขีดความสามารถทางด้านการแข่งขันของประเทศเอาไว้ก็ต้องเดินหน้าเรื่อง Green Finance เพื่อสร้าง Green Living ต้องขอขอบคุณทางวารสารการเงินธนาคาร ที่ได้จัดมหกรรมการเงินโคราช แล้วนําเสนอสิ่งใหม่ๆ เพื่อสร้างความรับรู้และกระตุ้นสังคมโคราชให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนให้กับภาคอีสานกับจังหวัดนครราชสีมา และเป็นพื้นฐานที่ดีสําหรับอนาคตในเรื่องเศรษฐกิจของประเทศ” นายสุวัจน์ กล่าว

ข่าวประจำวันสุวัจน์ เปิดมหกรรมการเงินการลงทุน มันนี่ เอ็กซ์โป 2023โคราช กระตุ้นเศรษฐกิจ เน้น GREEN FINANCE FOR GREEN LIVING