สุวัจน์ เปิดงาน เดิน วิ่ง ม.เกษตร KU RUN 3 วิ่งชมพูพันธุ์ทิพย์ หารายได้ สร้างโรงพยาบาลและคณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 05.30 น. นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ในฐานะนิสิตเก่า KU33 ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการโครงการ KU RUN 3 เป็นประธานเปิดตัวนักวิ่ง KU RUN 3 การแข่งขันเดิน วิ่ง การกุศล ซีรี่ย์ 4 สนาม 4 “ชมพูพันธุ์ทิพย์ @กำแพงแสน”
เดินวิ่ง การกุศล เพื่อสร้างโรงพยาบาล ม.เกษตรศาสตร์ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ สนามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ซึ่งเป็นสนามที่ 4 สนามสุดท้าย โดยมี นายสุวิศว์ เมฆเสรีกุล นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ
ดร.ไกร ตั้งสง่า อุปนายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์, อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ม.เกษตรศาสตร์ ประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการ KU RUN 3 พร้อมนักวิ่งนิสิตนักศึกษาศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจุบันถึง 2,000 คน

นายสุวัจน์ กล่าวว่าสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ร่วมกันจัดโครงการเดินวิ่งเพื่อการกุศล KU RUN ครั้งที่ 3 สนามที่ 4 วิทยาเขตกําแพงแสน หรือ “วิ่งชมพูพันทิพย์” โดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาวิทยาลัยได้รับพระมหากรุณาธิคุณ ได้รับถ้วย
รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานถ้วยรางวัล การจัดการวิ่ง การเดินการกุศลในครั้งนี้ ถือว่ามีวัตถุประสงค์ที่สําคัญ คือ การสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะชาวเกษตร ซึ่งวันนี้เรามีถึงรุ่นที่ 83 ถือว่ามีอายุเก่าแก่มาก ศิษย์เก่านับแสนคนที่ได้ออกไปรับใช้ประเทศชาติและสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย

ดังนั้น วันนี้ ถือว่าเป็นการพบปะ สังสรรค์กัน ถือว่าได้รื้อฟื้นความหลัง และประโยชน์ที่เราได้มาเจอกันทําให้เกิดความรัก ความผูกพัน และจะเป็นพลังของชาวเกษตรที่จะทํางานรับใช้พี่น้องประชาชนและประเทศชาติ

สำหรับมหาวิทยาลัยในการเป็นครั้งแรกที่จะมีคณะแพทย์ มีโรงพยาบาล ถือว่าเป็นความก้าวหน้าทางด้านวิชาการ และกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็จะเป็นประโยชน์ในการดูแลสุขภาพให้กับประชาชนชาวไทย แต่ว่างบประมาณที่ได้รับยังไม่เพียงพอ ถือว่าเป็นภาระหน้าที่ร่วมกันของชาวเกษตรทุกท่านที่จะได้ช่วยกันจัดกิจกรรมดีๆ แล้วนํารายได้ในการที่จะสร้างโรงพยาบาล และคณะแพทย์ให้ประสบความสําเร็จต่อไป รวมทั้งรายได้ส่วนหนึ่ง ทางสมาคมนิสิตเก่า และมหาวิทยาลัย ก็จะได้ใช้กิจกรรมด้านอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์

“ผมต้องถือโอกาสนี้ ขอบคุณท่านอธิการ ท่านนายกสมาคม และคณะผู้บริหารที่ได้มีจิตมุ่งมั่นในการจัดกิจกรรมดีๆ และอยากให้มีการจัด KU RUN เป็นประเพณีของชาวเกษตร เพราะว่าเราเป็นมหาลัยที่มีหลาย Campus แต่ละ Campus เราก็มีความสวยงามทุกแห่ง”นายสุวัจน์ กล่าว

suwatสุวัจน์ เปิดงาน เดินวิ่ง ม.เกษตร KU.RUN3 วิ่งชมพูพันธุ์ทิพย์ หารายได้ สร้างโรงพยาบาลและคณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์