สุวัจน์ มอบ “เตียง ส่งสุข” ส่งกำลังใจให้ พี่น้องศรีสุนทร ภูเก็ต
“เพราะคนไทยไม่ทิ้งกัน”

วันที่ 17 กันยายน 2566 นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ประธานพรรคชาติพัฒนากล้า เดินทางมาที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อมอบเตียงผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ตำบลศรีสุนทร จำนวน 5 เตียง ให้แก่ นายสุนัย ปิ่นชัยศิริ รองนายกเทศมนตรี ตำบลศรีสุนทร โดยมี นายธวัชชัย ปิ่นชัยศิริ กำนันตำบลศรีสุนทร นายภิวร จัดสร้าง ที่ปรึกษานายกฯ สมาชิสภาเทศบาลฯ นางสาวอรทัย เกิดทรัพย์ ผู้ริเริ่มโครงการ เตียงส่งสุข อสม.และเจ้าหน้าที่ เข้ารับมอบเตียง เพื่อส่งต่อให้กับผู้ป่วยต่อไป

สุวัจน์ กล่าวว่าขณะนี้ประเทศไทยมีปัญหาในเรื่องของสังคมผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ พวกเราต้องช่วยกันดูแลผู้สูงอายุให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น ต้องมีระบบสาธารณสุขในการดูแลพี่น้องประชาชนให้ทั่วถึง ซึ่งอยู่ในนโยบายรัฐบาลที่ได้แถลงต่อพี่น้องประชาชน ในเรื่องของการยกระดับการให้บริการ ยกระดับมาตรฐานของโรงพยาบาลทุกแห่ง ในเรื่องของ 30 บาทรักษาทุกโรค รวมทั้งการดูแลผู้ป่วยเฉพาะราย โดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ป่วยในระยะสุดท้าย ที่มีความประสงค์ที่จะกลับไปอยู่ที่บ้าน

ฉะนั้น เป็นเรื่องที่ดีที่คุณอรทัย เกิดทรัพย์ ในฐานะที่เป็นคนภูเก็ต ได้นึกถึงความเดือดร้อน คนไข้ ญาติผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงอยู่ทางบ้าน ซึ่งต้องมีเตียงพิเศษเหมือนอยู่โรงพยาบาลจะสะดวกทั้งผู้ป่วยและผู้ดูแล จึงจัดทำโครงการ”เตียง ส่งสุข” วันนี้ ตนขอร่วมบุญด้วย จำนวน 5 เตียง มอบให้กับทางเทศบาล ตําบลศรีสุนทร เพื่อไว้ดูแลพี่น้องประชาชนชาวไทยด้วยกัน

ข่าวประจำวันสุวัจน์ มอบ เตียงส่งสุข ส่งใจพี่น้องศรีสุนทร ภูเก็ต