สุวัจน์ มอบโล่บุคคลดีเด่น มูลนิธินักข่าวนครราชสีมา 2566 ยกย่องสื่อมวลชนคือ ผู้ชี้เป้า ชี้ปัญหา และคำแนะนำเพื่อการพัฒนา

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2567 เวลา 19.00 น. สุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี และประธานพรรคชาติพัฒนากล้า เป็นประธานในพิธีมอบโล่บุคคลดีเด่น ปี 2566 ของมูลนิธินักข่าวนครราชสีมา เนื่องในโอกาสวันนักข่าว หรือวันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ ( 5 มีนาคมของทุกปี)

โดยมี นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พลโทอดุลย์ บุญธรรมเจริญ แม่ทัพภาคที่ 2 นายวัชรพล โตมรศักดิ์ รองหัวหน้าพรรคชาติพัฒนากล้า และผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานภาครัฐ เอกชน หอการค้าจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด พ่อค้า นักธุรกิจ ร่วมงานจำนวนมาก

นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ กล่าวว่า โคราชมีความเปลี่ยนแปลงต่างๆไปในทิศทางที่ดีขึ้น ซึ่งเกิดจากชัยภูมิที่ตั้งของความเป็นประตูสู่เมืองโคราช และเกิดจากความสําคัญของจังหวัดนครราชสีมาที่มีฐานของระบบราชการอยู่ที่นี่ เช่น มีกองทัพภาคที่ 2 มีกองบัญชาการตํารวจภูธรที่ 3
มีสํานักงานศาล มีผู้อำนวยการทางหลวงแผ่นดิน เขตการทาง เขตชลประทานก็อยู่ที่นี่  ศูนย์กลางในการที่จะพัฒนาสร้างความเจริญอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมา

นอกจากนี้ โคราชยังมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้อาวุโสของบ้านเมืองที่ได้มีส่วนสําคัญ มีท่านรัฐบุรุษอาวุโส พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ท่านพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ อดีตนายกรัฐมนตรีท่านพลเอกอาทิตย์ กำลังเอก ฉะนั้น หลายๆ อย่างเป็นองค์ประกอบที่สําคัญที่ทําให้เกิดการรวมตัวกันของกลุ่มและสถาบันที่สําคัญ

อย่างวันนี้ ได้เห็นพลังของมูลนิธินักข่าวนครราชสีมา มีสถาบันองค์กรเอกชนส่วนราชการต่างๆ ที่สําคัญมาอยู่ที่นี่ทั้งหมด ซึ่งคือ พลังที่จะทําให้เราเกิดความสําเร็จ แต่สําคัญที่สุดคือ สื่อมวลชนเป็นผู้ชี้เป้า เป็นผู้ชี้ปัญหา และเป็นผู้แนะนำ

ดังนั้น เสียงสะท้อนสื่อมวลชนก็คือ เสียงสะท้อนของประชาชนปั ญหาที่สื่อมวลชนยกขึ้นมา ก็คือปัญหาของประชาชน ก็อยากจะถือโอกาสนี้ให้กําลังใจและขอบคุณ ขอให้ทุกท่านได้ภาคภูมิใจกับความสำเร็จของความอุทิศตนที่ได้ช่วยกันสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับจังหวัดนครราชสีมา จนวันนี้ เรามี 556 ปี แล้วกําลังจะไปถึงจุดเปลี่ยนที่สำคัญอีกครั้งหนึ่งของจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งจุดเปลี่ยนที่สําคัญของโคราช
ก็คือ ถ้ามอเตอร์เวย์กรุงเทพฯโคราชเปิดอย่างเสร็จสมบูรณ์เมื่อไหร่ ตอนนี้เปิดครึ่งเดียวโคราชปากช่อง แต่ถ้าเปิดอย่างเสร็จสมบูรณ์ 1 ชั่วโมง 45 นาที ถึงกรุงเทพฯ ชั่วโมง 10 นาที ถึงเขาใหญ่ นั่นคือ จังหวะของการก้าวกระโดดของเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน, อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว และถ้าสามารถผลักดันโครงการรถไฟความเร็วสูง เสร็จให้เร็วก็จะเป็นทางคู่ขนานของระบบขนส่งที่ทันสมัยที่สุดมาสู่ประตูสู่อีสาน มาสู่จังหวัดนครราชสีมา

อันนี้คือ จุดเปลี่ยน จุดพลิกผัน เหมือนกับที่สื่อมวลชนได้บอกไปแล้วว่าโคราชกําลังจะเข้าสู่จุดเปลี่ยนจุดพลิกผันเป็นการก้าวกระโดดอีกขั้นหนึ่งของการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา

นายสุวัจน์ กล่าวว่าได้เห็นรายชื่อผู้ได้รับรางวัลทั้ง 7 ท่าน และอีกหนึ่งองค์กร ที่ทำคุณประโยชน์ให้จังหวัดนครราชสีมา ยกตัวอย่าง ด้านกีฬา ดร.ปทุม พรรณพิสุทธิ์ รองประธานสโมสรวอลเลย์บอลนครราชสีมา คิวมินซี วีซี ที่ทำให้วอลเลย์บอล กลายเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดนครราชสีมาเป็นหลักและมีชื่อเสียงโดงดัง

ด้านการศึกษาและการท่องเที่ยว
รศ.ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ผลักดันให้โคราชเป็นเมืองท่องเที่ยวอินเตอร์ โดยทําเรื่องอุทยานธรณีโคราช จนกลายเป็นอุทยานธรณีโลก ทำให้โคราชเป็นเมืองที่มียูเนสโก รับรองสถานที่ท่องเที่ยวเป็น 3 แห่งในจังหวัดเดี่ยว

ด้านการพัฒนาเมือง นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา เป็นข่าวดีของเมืองโคราช วันนี้ คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติองค์การขยายท่อประปาแห่งใหม่ ให้กับจังหวัดนครราชสีมา วงเงิน 1,995 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้สามารถส่งน้ำดิบเข้าโรงกรองน้ำประปาจากเดิม 90,000 คิวต่อวันเป็น 150,000 คิวต่อวัน โดยจะเดินท่อน้ําดิบแห่งใหม่ จากลําตะคองมาเข้าสู่โรงกรองมะขามเฒ่า แล้วขยายโรงกรองมะขามเฒ่า และปรับปรุงระบบประปาท่อจ่ายน้ํามายังในเมือง อันนี้ ถือว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่จะรองรับจุดเปลี่ยนของจังหวัดนครราชสีมา

ซึ่งบุคคลดังกล่าว ทางมูลนิธินักข่าวฯ ได้ให้เกียรติถือว่าเป็นบุคคลที่สําคัญ การที่มูลนิธิได้ให้รางวัลกับบุคคลที่สำคัญ ถือว่าเป็นกําลังใจให้กับคนที่ได้อุทิศตน เพื่อประโยชน์ของการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ถือว่าเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์

“ผมถือว่าสื่อมวลชนของจังหวัดนครราชสีมา ได้ทําหน้าที่อย่างเต็มภาคภูมิ อย่างมีศักดิ์ศรี และมีประโยชน์อย่างยิ่งก็ถือโอกาสนี้ขอบพระคุณ และขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่าน”นายสุวัจน์ กล่าว

suwatสุวัจน์ มอบโล่บุคคลดีเด่น มูลนิธินักข่าวนครราชสีมา 2566 ยกย่องสื่อมวลชนคือ ผู้ชี้เป้า ชี้ปัญหา และคำแนะนำเพื่อการพัฒนา