เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2565  
นายไกรฤกษ์ เสียนขุนทด (ครูน้อย) ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานพรรคชาติพัฒนา อำเภอด่านขุนทด ได้รับมอบหมายจาก นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานพรรคชาติพัฒนา ให้เป็นตัวแทนในการ ทำหน้าที่ประธานจัดการชกมวยในครั้งนี้
 
ซึ่งพรรคชาติพัฒนา พรรคคู่เมืองคนโคราช และดำเนินการทางการเมืองโดยยึดประโยชน์ของคนโคราช และประชาชนชาวไทยเป็นหลักมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการจัดชกมวย ซึ่งถือเป็นศิลปะการป้องกันตัวประจำชาติไทย ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายไปทั่วโลก และขอมอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรม การชกมวยไทยให้แก่ทางชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอด่านขุนทด จำนวน 50,000 บาท และขอขอบพระคุณที่มีส่วนส่วนเกี่ยวข้องในการสนับสนุนการจัดชกมวยในครั้งนี้ 

ข่าวประจำวันสุวัจน์ ปธ.ชพน. มอบหมายให้ “ไกรฤกษ์ เสียนขุนทด” (ครูน้อย) เป็นตัวแทน มอบเงินสนับสนุน การจัดงานชกมวยไทย อ.ด่านขุนทด