“สุวัจน์” นำคนโคราช พัฒนาภูมิทัศน์คูเมือง วันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวง ร.10

วันที่ 26 ก.ค. 2566 นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานพรรคชาติพัฒนากล้า อดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีกิจกรรมพัฒนาภูมิทัศน์คูเมือง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 โดยมี นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา นายเทวัญ ลิปตพัลลภ อดีตรมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายวัชรพล โตมรศักดิ์ ประธานที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน พี่น้องประชาชนชาวโคราชจำนวนมาก ร่วมกันพัฒนาภูมิทัศน์คูเมือง โดยเริ่มจากคูเมืองที่ 10 บริเวณคูเมืองชูไทยศาลาลอย ถึงคูเมืองที่ 15 (นิรมิตรชลเขต) ระยะทาง 1 กม.โดยมีกำหนดพัฒนาทั้ง 17 คูเมือง ระยะทาง 5.4 กม.

นายสุวัจน์ กล่าวว่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ถือว่าเป็นวันมหามงคล อยากให้พสกนิกรชาวไทยทุกท่านได้ร่วมกันทำความดี ถวายความจงรักภักดี อย่างเช่นที่ เทศบาลนครนครราชสีมา ร่วมกับหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน พี่น้องประชาชนในเขตนครเมืองนครราชสีมา ได้ร่วมแรงร่วมใจกันในการอนุรักษ์พื้นที่เมืองเก่าและคูเมืองนครราชสีมา ซึ่งสร้างมาตั้งแต่พระบรมไตรโลกนาถ เมื่อ 555 ปีที่สร้างเมืองโคราช ต่อมาในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประมาณ 360 ปี ได้ให้วิศวะกรชาวฝรั่งเศส เดอ ลามาร์ เป็นผู้ออกแบบวางผังเมือง มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยม ตัดถนน สร้างกำแพงเมือง มีสระน้ำ เป็นโครงสร้างเมืองตั้งแต่สมัยที่ความมั่นคงทางด้านการป้องกันประเทศยังอยู่ เมืองโคราชเป็นเมืองที่พี่น้องประชาชนต้องภาคภูมิใจว่าทันสมัยมาแล้วตั้ง 350 กว่าปี และเก่าแก่มาแล้ว 555 ปี

ฉะนั้น การทําเป็นโครงการใหญ่ของเทศบาลนครนครราชสีมา ร่วมกับกรมธนรักษ์ กรมศิลป์ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายใต้การดูแลของกรมศิลป์และทางสํานักงานสิ่งแวดล้อมกับกรมโยธาธิการ ต่อไปน้ําคูเมืองจะสะอาดพื้นที่บริเวณรอบคูเมืองก็จะทําเป็นสวนสาธารณะ เป็นป่าแห่งการเรียนรู้ ป่าในเมือง มีลู่วิ่ง มีลู่เดิน มีลานดนตรี มีลานกิจกรรมจะเป็นการสร้างภูมิทัศน์ใหม่ให้กับเมือง เพื่อความสวยงาม ซึ่งทั้งหมดนี้อยู่บนพื้นฐานของการส่งเสริมการอนุรักษ์เมืองเก่า เพราะเมืองโคราช อยู่ใน 31 เมือง ที่ ครม. มีมติให้มีการอนุรักษ์ให้เป็นเมืองเก่า

นายสุวัจน์ กล่าววันนี้ เป็นเรื่องที่มีความสําคัญในการที่จะรักษาประวัติศาสตร์ รักษาความเป็นเมืองเก่าเอาไว้ นอกจากจะสร้างความภาคภูมิใจ ความหวงแหน ความรู้สึกเป็นเจ้าของให้กับคนโคราชให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยแล้ว สิ่งหนึ่งที่จะได้คือ ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ หลังการเลือกตั้งแล้วก็จะมีรัฐบาลใหม่ในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ เรื่องการท่องเที่ยวเป็นสิ่งสำคัญที่ทำได้เร็วที่สุดอยู่บนพื้นฐานที่ประเทศชาติได้เปรียบและถ้าทุกจังหวัดได้เตรียมโครงสร้างพื้นฐานทางด้านการท่องเที่ยวก็ถือว่าเป็นการเตรียมพร้อมในการที่จะกลับมาในเรื่องเศรษฐกิจ โดยเฉพาะจังหวัดนครราชสีมา กําลังจะมีรถไฟความเร็วสูง กําลังจะมีมอเตอร์เวย์ สองสิ่งนี้ต้องเร่งรัดให้เสร็จโดยเร็ว เพราะจะพานักท่องเที่ยวจํานวนมหาศาล ซึ่งนักท่องเที่ยวสมัยนี้ ต้องความทันสมัยของเมือง มีสิ่งอํานวยความสะดวก มีปลอดภัย มีเรื่องไฟฟ้า แสงสว่างที่มาจากพลังแสงอาทิตย์ มีเรื่องรถไฟฟ้า แต่ขณะเดียวกันก็ต้องการความเก่าของเมืองที่มีการดูแล มีการรักษา มีวิศวกรรมศาสตร์เก่าเก็บสถาปัตยกรรมเก่า คูเมือง กําแพงเมือง จะเป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวชอบมาก

ฉะนั้น การเปิดโครงการพัฒนาภูมิทัศน์ใหม่ จะเป็นประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจทางด้านการท่องเที่ยว และเป็นประโยชน์ในการสร้างความรัก ความผูกพัน ความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันของเมืองโคราช

@jaophoto2022 สุวัจน์ นำคนโคราชพัฒนาภูมิทัศน์คูเมือง เฉลิมพระเกียรติ เฉลิมพระชนมพรรษา ร 10 #เทศบาลโคราช #คนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกัน #Suwat No Problem #วันเฉลิมพระชนมพรรษา ♬ เสียงต้นฉบับ - Thaweechai Jao
suwat“สุวัจน์” นำชาวโคราช พัฒนาภูมิทัศน์คูเมือง วันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวง ร.10