สุวัจน์ ชื่นชมขบวนแห่เทียนโคราชยิ่งใหญ่ คนโคราชขานรับ soft power ออกมาร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวขยายตัว

สุวัจน์ ชื่นชมขบวนแห่เทียนโคราชยิ่งใหญ่ คนโคราชขานรับ soft power ออกมาร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวขยายตัว ปีนี้ 2 วัดดัง วัดใหม่สระประทุม อ.โชคชัย และวัดเก่าประตูชัย อ.พิมาย คว้าแชมป์พร้อมถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประเภท ก.และ ข.สร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวโคราช

นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานพรรคชาติพัฒนากล้าอดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี “แสงเทียนแห่งศรัทธา แห่เทียนพรรษาเมืองโคราช” โดยได้รับเกียรติจาก พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2, นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา, นายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล ส.ส.บัญชีรายชื่อ นายเทวัญ ลิปตพัลลภ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมีนายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา, นายวัชรพล โตมรศักดิ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน พี่น้องประชาชนร่วมพิธีเรือนหมื่น พร้อมทั้งร่วมกันสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (คุณย่าโม) จุดเทียนมงคล และการจุดพลุ เพื่อเฉลิมฉลองเปิดงานและในโอกาสที่เมืองนครราชสีมา ครบ 555 ปี ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2566 เวลา 18.00 น.

นายสุวัจน์ กล่าวว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีปีนี้จังหวัดนครราชสีมาโดยเทศบาลนครนครราชสีมา ได้จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ชื่อว่า “แสงเทียนแห่งศรัทธา แห่เทียนพรรษาเมืองโคราช” ได้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่กว่าทุกปี รูปแบบการจัด พี่น้องประชาชนที่มาร่วมงานก็ได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการต่างๆ ทําให้เห็นถึงความตั้งใจในการที่จะรักษาประเพณีเป็นการตอกย้ําว่าเมืองไทย เป็นเมืองพุทธ มีพระพุทธศาสนาที่พี่น้องประชาชนคนไทยใช้เป็นหลักในการดํารงชีวิต ทําให้บ้านเมืองเรียบร้อย สิ่งต่างๆ เหล่านี้ เป็นภาพลักษณ์ที่ได้จัดงานประเพณีที่เกี่ยวข้องกับทางด้านศาสนา คือ งานแห่เทียนพรรษา

นอกจากนี้ ในเชิงเศรษฐกิจ เป็นการนำ soft power เรื่องการรักษาประเพณี วัฒนธรรม มาส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ โดยเฉพาะความหลากหลายของ soft power ความหลากหลายของประเพณีวัฒนธรรม จะนําไปสู่ความหลากหลายของการพัฒนาเรื่องการท่องเที่ยว ถือว่าเป็นจุดแข็งที่ประเทศไทยมีหลายจังหวัด หลายภูมิภาค และมีความหลากหลายทางด้านประเพณีวัฒนธรรม โดยเฉพาะจังหวัดนครราชสีมานั้น มีพื้นฐานเศรษฐกิจที่สําคัญ คือ เรื่องการท่องเที่ยว เพราะมีโครงสร้างทางด้านการคมนาคมทั้งมอเตอร์เวย์,รถไฟความเร็วสูง, รถไฟทางคู่ ที่กําลังดําเนินการสิ่งต่างๆ เหล่านี้ จะเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่อํานวยความสะดวกในเรื่องของการลงทุน เรื่องการท่องเที่ยวมาที่จังหวังนครราชสีมา

ที่สำคัญ โคราชกลายเป็นจังหวัดที่ 4 ของโลก ที่มีทริปเปิลคราวน์
คือ สามมงกุฎของยูเนสโก ถือว่ามีคุณค่ามหาศาล ต่อไปจะเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าผลการประกวดแห่เทียนพรรษาของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2566 ปรากฏว่า ขบวนเทียนพรรษาวัดใหม่สระประทุม อำเภอโชคชัย คว้าแชมป์ประเภท ก. ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมรางวัลเงินสด 95,000 บาท โดยในปีนี้วัดใหม่สระประทุมได้แกะสลักขบวนเทียนอย่างสวยงามวิจิตรบรรจง ขบวนเทียนมีความยาว 17.30 เมตร กว้าง 3.90 เมตร และสูง 5 เมตร บอกเล่าเรื่องราวของพุทธประวัติ ด้านหน้าขบวนเทียนเป็นรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ตรงกลางขบวนเทียนเป็นต้นเทียน 3 ต้น บอกเล่าพุทธประวัติ ส่วนด้านท้ายขบวนเทียนเป็นรูปท้าวเวสสุวรรณ ปางประทานพร ประทานโชคลาภให้กับผู้ที่สักการะบูชา ส่วนรางวัลถ้วยพระราชทาน ประเภท ข. ชนะเลิศได้แก่ ขบวนเทียนพรรษาวัดเก่าประตูชัย อำเภอพิมาย

ทั้งนี้ สีสันของขบวนแห่เทียนพรรษาปีนี้ มีขบวนเทียนพรรษาจากคุ้มวัดต่างๆ ในพื้นที่จ.นครราชสีมา ส่งเข้าร่วมขบวนแห่ทั้งสิ้น 12 คุ้มวัด ยิ่งใหญ่กว่าทุกปี โดยมีการจัดริ้วขบวนไว้ 5 ขบวน ได้แก่ ขบวนที่ 1 “แสงสว่างกลางใจประชา”  เป็นการอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามด้วยรถขบวนเทียนพรรษาวัดใหม่สระประทุม อ.โชคชัย, วัดนอก อ.โชคชัย และวัดเดิม อ.พิมาย ,  
ขบวนที่ 2 “แสงเทียนแห่งศรัทธา” มีเหล่านางรำที่งดงามวิจิตรการตา ตามด้วยขบวนเทียนพรรษาวัดสระเพลง อ.พิมาย. วัดใน อ.โชคชัย และวัดโบสถ์คงคาล้อม อ.โชคชัย, ขบวนที่ 3 “แสงเทียนแห่งอารยชน” นำโดยวงโยธวาทิตวิทยาลัยนาฏศิลป์ นครราชสีมา การแสดงความหลากหลายของเชื้อชาติ วัฒนธรรม และความอุดมสมบูรณ์ของเมืองโคราช ตามด้วยขบวนเทียนพรรษาวัดใหม่ประตูชัย อ.พิมาย , วัดเก่าประตูชัย อ.พิมาย และวัดป่าพิทักษ์ธรรม อ.เมือง  ,
ขบวนที่ 4 “แสงเทียนแห่งบรรพชีวิต”  สื่อถึงแสงเทียนดังแสงสว่างแห่งชีวิต ที่เริ่มกำเนิดบนผืนแผ่นดินที่ราบสูงโคราชมาตั้งแต่อดีตกาล โลกแห่งบรรพชีวิน ตามด้วยขบวนเทียนพรรษาวัดม่วง อ.เมือง, วัดบิง อ.โชคชัย และทีมงานส่วยศิลป์ อ.พิมาย  ,
ขบวนที่ 5  “แสงสว่างแห่งเสรี” สื่อถึงแสงแห่งสิทธิเสรีภาพของกลุ่มคนในสังคม ที่มีความคิดเห็นแตกต่างกัน แต่ไม่แตกแยก อาทิ ขบวนเถิดเทิงนางรำ จากโรงเรียนบุญวัฒนา, ขบวนรถแห่ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา และการแสดงของกลุ่ม GunSquad นักเต้นเยาวชนโคราช ที่ชนะเลิศการแข่งขัน K-pop Cover Dance Festival 2022 ระดับโลกที่ประเทศเกาหลีใต้ นำขบวนเยาวชนโคราชแสดงความสามารถในการเต้น Cover Dance ปิดท้ายขบวนแห่เทียนพรรษาโคราช

โดยขบวนแห่เทียนพรรษาทั้งหมดจะนำมาจอด ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ชื่นชมและถ่ายภาพ พร้อมการแสดง แสง สี เสียง ประกอบขบวนเทียนพรรษาสุดยิ่งใหญ่อลังการทุกคืน ตั้งแต่วันที่ 2-4 สิงหาคมนี้ โดยเทศบาลนครนครราชสีมา คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวมาชมไม่ต่ำกว่าวันละ 1 แสนคน มีเงินสะพัดตลอดช่วงเทศกาลประเพณีแห่เทียนพรรษาปีนี้ไม่ต่ำกว่า 50 ล้านบาท

suwatสุวัจน์ ชื่นชมขบวนแห่เทียนโคราชยิ่งใหญ่ คนโคราชขานรับ SOFT POWER ออกมาร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวขยายตัว