สีสันวิสาขบูชา ชาวโคราช จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟขอฝน สืบสานขนบประเพณีอีสาน

 นครราชสีมา-วันนี้ ( 15 พฤษภาคม  2565 ) ชาวอำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ถือฤกษ์ดีวันวิสาขบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2565 ขึ้น ที่บริเวณทุ่งนาบ้านดอนยาว ตำบลดอนยาวใหญ่ อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา โดยนายชัยวัตน์ เลิศนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ ประธานพิธี กล่าวว่า เป็นประเพณีสำคัญอีกประเพณีหนึ่งของชาวอีสาน ที่มักจะจัดในช่วงเดือน 6 หรือเดือนพฤษภาคมของทุกปี ก่อนฤดูกาลเพาะปลูกข้าวนาปี  แต่ช่วง 2 ปีที่ผ่านมาไม่ได้จัดเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 แพร่ระบาด   ในปีนี้สถานการณ์เริ่มคลี่คลาย จึงจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟขึ้นอีกครั้ง เพื่อขอฝนตามความเชื่อของชาวอีสาน 

 ตามตำนานในนิทานพื้นบ้านเรื่องพระยาคันคาก เรื่องผาแดงนางไอ่ ที่ได้กล่าวถึงการจัดงานบุญบั้งไฟขึ้นเพื่อเป็นการบูชาพระยาแถน หรือเทพวัสสกาลเทพบุตร ซึ่งมีหน้าที่คอยดูแลให้ฝนตก ถูกต้องตามฤดูกาล และมีความชื่นชอบไฟเป็นอย่างมาก  หากหมู่บ้านใดไม่จัดงานบุญบั้งไฟบูชา ฝนก็จะไม่ตกตามฤดูกาล อาจก่อให้เกิดภัยพิบัติกับหมู่บ้านได้  ดังนั้น สภาวัฒนธรรมตำบลดอนยาวใหญ่ จึงร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ และชาวบ้านทั้ง 11 หมู่บ้านของตำบลดอนยาวใหญ่ อำเภอโนนแดง จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟสืบสานตามความเชื่อโบราณที่มีมานานหลายร้อยปีแล้ว    ซึ่งมีชาวบ้านในพื้นที่มาร่วมงานกันอย่างคึกคัก ช่วยกันทำช่วยกันประดิษฐ์บั้งไฟสูงตามภูปัญญาชาวบ้าน สร้างสีสันความสนุกสนาน และถือเป็นการรวมพลังชาวบ้านทำกิจกรรมร่วมกัน ทำให้เกิดความรักความสามัคคีขึ้นในท้องถิ่นชุมชน .

//////// ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ / นครราชสีมา

ข่าวประจำวันสีสันวิสาขบูชา ชาวโคราชจัดงานบุญบั้งไฟขอฝน สืบสานประเพณีอีสาน