ปลัดกระทรวงสาธารณสุข สั่งเด้งฟ้าผ่า นพ.เกรียงศักดิ์ฯ ผอ.รพ.มหาราชนครราชสีมา ไปเป็น ผอ.รพ.ขอนแก่น คาดปมล็อกสเป็ค ATK

นครราชสีมา – ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจาก นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ลงนามคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไป (ผอ.รพศ./รพท.) นั้น ล่าสุดเมื่อวันที่ 22 ก.ย. 64 ก็มีคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายอีก โดยการแต่งตั้ง ผอ.รพศ./รพท. ครั้งนี้มีทั้งหมด 25 ราย หลังจากแต่งตั้งไปก่อนหน้านี้แล้ว 27 ราย รวมทั้งหมด 52 ราย ประกอบไปด้วย

1.พญ.นภาพร สิงขรเขียว รองแพทย์ฯ รพ.เลย จ.เลย ย้ายเป็น ผอ.รพ.สิรินทร จ.ขอนแก่น

2.นพ.โสภณ นิลกำแหง รองแพทย์ฯ รพ.มุกดาหาร จ.มุกดาหาร ย้ายเป็น ผอ.รพร.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

3.นพ.สุรัตน์ ส่งวิรุฬห์ รองแพทย์ฯ รพ.มหาราชนครราชสีมา ย้ายดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จ.อุบลราชธานี

4.นพ.ชวมัย สืบนุการณ์ ผอ.รพ.สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จ.อุบลราชธานี ย้ายเป็น ผอ.รพ.หนองคาย

5.นพ.ชวศักดิ์ กนกกันฑพงษ์ ผอ.สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ย้ายเป็น ผอ.รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา

6.นพ.สมศักดิ์ ประฎิภาณวัตร รองแพทย์ฯ รพ.ขอนแก่น ย้ายเป็น ผอ.รพ.ปากช่องนานา จ.นครราชสีมา

7.นพ.ณรงค์ศักดิ์ บำรุงถิ่น ผอ.รพ.ปากช่องนานา จ.นครราชสีมา ย้ายเป็น ผอ.รพ.ชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ

8.นพ.นพดล พิษณุวงษ์ รองแพทย์ฯ รพ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ รักษาราชการ ผอ.รพ.ประสาท

9.นพ.สุดชาย เลขวานิชย์เจริญ รองแพทย์ฯ รพ.มหาสารคาม ย้ายเป็น ผอ.รพ.ยโสธร

10.นพ.วิชิน โชติปฏิเวชกุล รองแพทย์ฯรพ.แพร่ จ.แพร่ ย้ายเป็น ผอ.รพ.โพธาราม จ.ราชบุรี

11.นพ.สุเทพ จันทรเมธีกุล ผอ.รพ.โพธาราม จ.ราชบุรี ย้ายเป็น ผอ.รพ.มุกดาหาร จ.มุกดาหาร

12.พญ.ณิชาภา สวัสดิกานนท์ รองแพทย์ฯ รพ.สงขลา ย้ายเป็น ผอ.รพ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

13.นพ.วีระศักดิ์ หล่อทองคำ ผอ.รพ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ย้ายเป็น ผอ.รพ.วชิระภูเก็ต จ.ภูเก็ต

14.นพ.สงกรานต์ จันทร์มุนี รองแพทย์ฯ รพ.ตรัง จ.ตรัง ย้ายเป็น ผอ.รพ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

15.นพ.สุรัตน์ ตันติทวีวรกุล ผอ.รพ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ย้ายเป็น ผอ.รพ.กระบี่ จ.กระบี่

16.พญ.นิตยา ภูวนานนท์ รองแพทย์ฯ รพ.ยะลา จ.ยะลา ย้ายเป็น ผอ.รพ.นราธิวาสราชนครินทร์ จ.นราธิวาส

17.นพ.จรัล ปันกองงาม รองแพทย์ฯ รพ.ลำปาง ย้ายเป็น ผอ.รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จ.สมุทรสงคราม

18.นพ.ธนสิทธิ์ ไพรพงษ์ ผอ.รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จ.สมุทรสงคราม ย้ายเป็น ผอ.รพ.นครพนม

19.นพ.สมโภชน์ กังวานธีรวัฒน์ ผอ.รพ.นครพนม ย้ายเป็น ผอ.รพ.สกลนคร

20.นพ.ชุมนุม วิทยานันท์ ผอ.รพ.สกลนคร ย้ายเป็น ผอ.รพ.สุรินทร์

21.นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผอ.รพ.สุรินทร์ ย้ายเป็น ผอ.รพ.มหาราชนครราชสีมา

22.นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผอ.รพ.มหาราชนครราชสีมา ย้ายเป็น ผอ.รพ.ขอนแก่น

23.พญ.นาตยา มิลล์ ผอ.รพ.ขอนแก่น ย้ายเป็น ผอ.รพ.พุทธโสธร จ.ฉะเชิงเทรา

  1. พญ.สมบัติ ชุติมานุกูล ผอ.รพ.พุทธโสธร จ.ฉะเชิงเทรา ย้ายเป็น ผอ.รพ.ระยอง

25.นพ.ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี ผอ.รพ.ระยอง ย้ายเป็น ผอ.รพ.หาดใหญ่

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า จากการแต่งตั้งครั้งนี้ มีการวิพากษ์จารเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะมีการตั้งข้อสังเกตถึงการย้าย นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผอ.รพ.มหาราชนครราชสีมา จ.นครราชสีมา กลับไปดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.ขอนแก่น ซึ่งยังไม่แน่ชัดว่า เพราะสาเหตุอะไร เนื่องจากก่อนหน้านี้ นพ.เกรียงศักดิ์ เคยดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.ขอนแก่น จนมีกระแสข่าวออกมาคัดค้าน เนื่องจากเป็นการดำรงตำแหน่งแทน นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ที่เคยมีข่าวถูกร้องเรียนด้วยบัตรสนเท่ห์ขณะเป็น ผอ.รพ.ขอนแก่น และถูกย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ยังส่วนกลางของสำนักงานปลัดกระทรวงฯ ระหว่างการถูกตรวจสอบ ส่วน นพ.เกรียงศักดิ์ ถูกย้ายจาก ผอ.รพ.พระปกเกล้า จ.จันทบุรี มานั่ง รพ.ขอนแก่นแทน ก่อนที่จะถูกแต่งตั้งให้เป็น ผอ.รพ.มหาราชนครราชสีมา เมื่อปี 2563 แม้ล่าสุดผลการตรวจสอบว่า นพ.ชาญชัย ไม่มีความผิดและให้กลับดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.ขอนแก่น กระทั่งมีคำสั่งย้ายให้เป็น ผอ.รพ.ร้อยเอ็ด จึงมีการย้าย นพ.เกรียงศักดิ์ กลับมาขอนแก่นอีกครั้ง และอีกประเด็นก่อนหน้านั้น ช่วงเดือน ส.ค. 64 นพ.เกรียงศักดิ์ฯ ได้ถูก นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผอ.องค์การเภสัชกรรม ยื่นคำร้องต่อ ป.ป.ช. ร้องเรียนพฤติกรรมของ นพ.เกรียงศักดิ์ฯ ในฐานะประธานชมรมแพทย์ชนบทและเครือข่ายชมรมแพทย์ชนบท กล่าวหาว่ามีการล็อกสเป็คจัดซื้อชุดตรวจ ATK จำนวน 8,500,000 ชุด จึงอาจจะเป็นอีกสาเหตุของการถูกคำสั่งย้ายไปเป็น ผอ.รพ.ขอนแก่นในครั้งนี้ได้.

/////////ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ // นครราชสีมา

ข่าวประจำวันสั่งย้ายนพ.เกรียงศักดิ์ฯ ผอ.รพ.มหาราชโคราช ไปเป็น ผอ.รพ.ขอนแก่น