สอบ ผอ.รพ.โคราช นำวัคซีนไฟเซอร์ ฉีดให้บุคคลอื่นผิดเงื่อนไข กก.สอบสวนข้อเท็จจริง เร่งทำบันทึกรายละเอียดที่ถูกต้องตามระเบียบราชการ ส่ง สสจ.พิจารณาตัดสิน

นครราชสีมา-ความคืบหน้ากรณีที่มีการแชร์ต่อในโลกโซเชี่ยล ถึงรายชื่อผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ โควตาของโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา ซึ่งพบว่าในจำนวน 144 ราย ที่ได้รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ มีรายชื่อของภรรยา ผอ.โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ที่ทำงานอยู่ในคลินิกเอกชน และสามีของหัวหน้ากลุ่มเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเปิดร้านขายยารวมอยู่ด้วย จนมีการวิพากษ์วิจารเป็นอย่างมาก ว่า ไม่ได้เป็นบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า เหตุใด จึงได้รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ที่ทางกระทรวงสาธารณสุขจัดสรรมาให้ สำหรับฉีดบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า ทำให้นายแพทย์นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา หลังได้รับเรื่องร้องเรียนดังกล่าว ได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงถึงกรณีที่เกิดขึ้น โดยแต่งตั้ง นพ.วิชาญ คิดเห็น รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฯ ประธานคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว

ซึ่งล่าสุด วันนี้ (18 สิงหาคม 2564) นพ.วิชาญฯ ประธานคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง เปิดเผยว่า ได้นำเรียนด้วยวาจาผลการสอบสวนข้อเท็จจริงให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฯ ทราบเบื้องต้นแล้ว โดยขณะนี้ คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ได้ร่วมกับนิติกร ทำบันทึกเอกสารการสอบสวนทั้งหมด ซึ่งพบว่า มีการฉีดวัคซีนไฟเซอร์โดยผิดหลักเกณฑ์ที่แจ้งไว้ ให้กับ 3 คน ได้แก่ ภรรยา ผอ.รพ.เฉลิมพระเกียรติ ,สามี หัวหน้ากลุ่มเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค รพ.เฉลิมพระเกียรติ และลูกจ้างร้านขายยาของหัวหน้ากลุ่มเภสัชกรรมฯ ดังกล่าว ) ตรวจสอบแล้วเป็นความจริง ส่วนที่เหลือ 141 ราย ตรวจสอบแล้วเป็นบุคลากรด่านหน้าจริง ตอนนี้อยู่ระหว่างทำบันทึกข้อมูลรายละเอียดที่ถูกต้องทั้งหมด โดยมีลายเซ็นต์บุคคลากรด่านหน้าทั้ง 141 ราย ที่รับวัคซีนไฟเซอร์อย่างถูกต้องตามเกณฑ์ และลายเซ็นต์ 3 รายที่ผิดหลักเกณฑ์ที่กำหนดเอาไว้ในล็อตนี้ ส่งแนบกำกับไปด้วยตามระเบียบราชการ เพื่อให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฯ และคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาตัดสินต่อไป

ข่าวประจำวันสอบ ผอ.รพ.โคราช นำวัคซีนไฟเซอร์ ฉีดให้บุคคลอื่นผิดเงื่อนไข กก.สอบสวนข้อเท็จจริง เร่งทำบันทึกรายละเอียดที่ถูกต้องตามระเบียบราชการ ส่ง สสจ.พิจารณาตัดสิน