สระน้ำผลิตประปาเทศบาลเมืองบัวใหญ่ โคราช เริ่มแห้ง หลังฝนทิ้งช่วงนาน กระทบชาวบ้านและสัตว์เลี้ยงเริ่มขาดน้ำหลายร้อยครัวเรือน  

นครราชสีมา-วันนี้ ( 3 กรกฎาคม 2566 )  สระเก็บน้ำดิบผลิตประปาของเทศบาลเมืองบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ปริมาณน้ำเริ่มแห้งลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ชาวบ้านนับร้อยหลังคาเรือนในพื้นที่เทศบาลเมืองบัวใหญ่ เสี่ยงจะได้รับผลกระทบขาดแคลนน้ำใช้อุปโภค-บริโภค  ซึ่งสระเก็บน้ำประปาแห่งนี้  เป็นสระเก็บน้ำหลักไว้ใช้กักเก็บน้ำดิบผลิตประปาส่งจ่ายให้กับชาวบ้านในเขตเทศบาลเมืองบัวใหญ่ได้ใช้สอย มีลักษณะเป็นสระปิด และไม่มีแหล่งน้ำธรรมชาติไหลผ่าน ต้องรอคอยเพียงน้ำฝนที่จะตกลงมาเติมน้ำในสระเท่านั้น   

 ซึ่งในปัจจุบันนี้ สภาพอากาศช่วงกลางวันจะร้อนจัด และประสบภาวะฝนทิ้งช่วงนาน ทำให้ปริมาณน้ำภายในอ่างเก็บน้ำเริ่มแห้งลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง  เสี่ยงที่จะขาดแคลนน้ำใช้เป็นอย่างมาก เพราะในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา พื้นที่อำเภอบัวใหญ่ มีปริมาณฝนตกลงมาน้อยมาก ทำให้สระน้ำตามทุ่งนาหรือในหมู่บ้าน มีปริมาณน้ำเก็บกักน้อย กระทบต่อปริมาณน้ำกินน้ำใช้ของชาวบ้าน และยังส่งผลกระทบกับภาคการเกษตร เพราะจากการตรวจสอบ พบว่า สระน้ำในทุ่งนาหลายแห่งปริมาณน้ำแห้งขอดเกือบหมด  ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรที่ทำนาหรือเพาะปลูกพืชในฤดูกาลเพาะปลูก และยังกระทบต่อเกษตรกรที่ทำปศุสัตว์  โค-กระบือเริ่มจะขาดแคลนน้ำกินแล้ว 

///ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ / นครราชสีมา

ข่าวประจำวันสระน้ำผลิตประปาเทศบาลเมืองบัวใหญ่ โคราช เริ่มแห้ง กระทบชาวบ้านเริ่มขาดน้ำ หลายร้อยครัวเรือน